دانلود پایان نامه تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، درداده‌های دیجیتالی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، درداده‌های دیجیتالی

تکه هایی از این پایان نامه :

 

شناسایی پارامترهای اسکرمبلرهای خطی

مسئله ای که در اینجا به بررسی آن می پردازیم در حوزه ی مهندسی معکوس سیستم های مخابراتی قرار می گیرد. در این حالت هدف، یافتن اطلاعات مربوط به مخابره استراق سمع شده است در حالی که فرد استراق سمع کننده مشخصات و ویژگی های سیستم انتقال دهنده‌ی استفاده شده را نمی‌داند. حتی زمانی که در سیستم ارتباطی هیچگونه رمزنگاری استفاده نشود و یا مشخصات آن به طور عمد پنهان نشوند، مهندسی معکوس در این مرحله به چند دلیل کار سختی محسوب می شود. نخست اینکه برای هر عنصر در سیستم گزینه های انتخابی زیادی وجود دارد، بعلاوه سیگنال استراق سمع شده در حین ارسال دچار خطاهایی می شود. بنابراین شخص استراق سمع کننده هم باید خطاها را مشخص و رفع کند و هم ویژگی های هر عنصر را در سیستم های ارتباطی بازیابی کند که شامل یافتن اسکرمبلر و تصحیح خطای کد می باشد. مسئله‌ی بررسی تصحیح خطای کد در[4] و [5]بررسی شده است. در این بخش ما به شناسایی عنصر دیگری در سیستم های مخابراتی که اسکرمبلرهای خطی می باشند می پردازیم [6].

اسکرمبلرهای خطی در واقع یک طرح مخابراتی برای شکستن توالی زیادی از بیت‌های یکسان در یک دنباله می‌باشند که این بیت‌های یکسان و پشت سرهم می‌توانند باعث مشکلاتی در همزمان سازی[1] شوند. یک اسکرمبلر خطی شامل شیفت رجیستر فیدبک خطی می‌باشد که خروجی آن با دنباله ورودی ترکیب می‌شود. دو نوع متفاوت از اسکرمبلرهای خطی وجود دارد:

شکل ‏31 الف) اسکرمبلر جمعی  ب)اسکرمبلرضربی [6]

 

اسکرمبلرهای همزمان[2] و اسکرمبلرهای خود هماهنگ شده[3]. تفاوت این دو نوع اسکرمبلر همان‌طور که در شکل 3-1 نشان داده شده است مربوط به چگونگی ترکیب خروجی LFSRها با دنباله ورودی می باشد.

.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، درداده‌های دیجیتالی

بستن منو