دانلود پایان نامه درباره استفاده از فناوری فراپهن باند برای سیستم های مکان یاب

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :بهینه­ سازی جایگذاری گره­ ها در محیط­ های مختلف برای شبکه­ های حسگر فراپهن­ باند مکان­ یاب

تکه هایی از این پایان نامه :

1.5              هدف تحقیق:

بهینه­سازی توزیع گره­ها در محیط­های مختلف برای شبکه­های حسگر فراپهن­باند مکان­یاب

امروزه کاهش تعداد حسگر در شبکه به دلیل کاهش هزینه­های پیاده­سازی و هزینه­ی ناشی از تلفات توان در حسگرها مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به مطالبی که در قبلا عنوان شد، اکثر رویکردها به سمت توزیع تصادفی حسگرها با تعداد کمتر و رسیدن به دقت دلخواه است. البته رویکرد دیگری نیز در مقابل این رویکرد مطرح است که شبکه حسگر بهترین حالت ارتباط را دارا بوده و از لحاظ تعداد حسگر محدودیتی وجود نداشته باشد.

با توجه به اینکه در محیط­های ساده تحلیلی، برای رسیدن به دقت مناسب از شبکه­های گرید به طوری استفاده می­شود که هر دایره با شش ضلعی تقریب زده شده و سعی می­شود در تمام مناطق دقیقا سه حسگر با مختصات معین وجود داشته باشد و با این رویکردها می­توان به یک جایگذاری مناسب رسید.

اما از آنجا که  محیط­های واقعی دارای محدودیت بوده و دقیقا نمی­توان در هر نقطه دلخواه حسگر داشت، بنابراین توزیع حسگرها مطرح می­شود.

از طرف دیگر برای رسیدن به تعداد حسگر کمتر در شبکه و رسیدن به دقت مناسب سعی می­شود از خصوصیات رفتاری هدف استفاده شود. پس اولین هدف در این تحقیق بررسی چگالی گره­ها بر روی دقت مکان­یابی است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بهینه­ سازی جایگذاری گره­ ها در محیط­ های مختلف برای شبکه­ های حسگر فراپهن­ باند مکان­ یاب

بستن منو