دانلود پایان نامه درباره ترکیب خطی بردار ویژگی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال در سیستم های OFDM

 

تکه هایی از این پایان نامه :

شناسایی نوع مدولاسیون به کمک تمام ویژگی­ها (آمارگان مرتبه­ی بالا)

در این قسمت همه­ی ویژگی­های استخراجی، در واحد طبقه بندی کننده مورد بررسی و آزمایش قرار می گیرند. شکل 3-3 بلوک دیاگرام تشخیص نوع مدولاسیون دیجتال استفاده‌شده در این قسمت را نشان می‌دهد. ابتدا سیگنال دریافتی وارد واحد پیش‌پردازش می‌شود. در این واحد سیگنال­ها نسبت به توان نرمالیزه شده، تا اثر توان در تشخیص در نظر گرفته نشود. در ادامه سیگنال نرمالیزه شده وارد واحد استخراج ویژگی می‌شود که در فصل دوم به آن پرداخته شده است. همان­طور که اشاره شد در این واحد ویژگی آمارگان تا مرتبه‌ی هشتم سیگنال محاسبه می­شود. پس از استخراج ویژگی‌ها این ویژگی‌ها وارد واحد طبقه‌بندی کننده شده تا بر اساس این ویژگی‌ها شناسایی و تفکیک مدولاسیون‌ها صورت گیرد.

شكل 3-3- دياگرام كلي شناساگر مدولاسيون براساس استخراج ویژگی‌ها آمارگان مرتبه بالا]6[.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال در سیستم­های OFDM

 

بستن منو