دانلود پایان نامه درباره كانال‏هاي چند مسيری

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي عملكرد و شبيه‏ سازي سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏هاي چند مسيری

تکه هایی از این پایان نامه :

پوشش سیگنال[1]

از رابطه لینک مخابراتی (رابطه1-8) می‌توان فهمید میزان پوشش سیگنالی VOR به مشخصات ایستگاه زمینی، به مشخصات گیرنده هوایی، ناهممواریهای زمین، شرایط جوی و مشخصات آنتن وابسته است. بنابراین تقریباً غیر ممکن است که یک میزان همپوشانی مشخص را فقط برای فرستنده VOR تعیین کرد. البته اگر محیط انتشار را فضای آزاد و حساسیت گیرنده را dBm 90- در نظر بگیریم، می‌توان این کمیت را بر حسب Gt و Pt تعیین کرد. ضمن آنکه همواره باید شرایط دید مستقیم را مد نظر داشته باشیم. شکل (1-28) بر اساس رسم رابطه (1-9) (D بر حسب h1 ) ناحیه دید مستقیم را را تعیین می‌کند. D فاصله دید مستقیم و h1 ارتفاع هواپیما از سطح زمین و h2 ارتفاع آنتن فرستنده می‌باشد. این شکل نشان می‌دهد که به خاطر انحنای زمین هر چه فاصله هوایی فرستنده و گیرنده بیشتر شود، باید ارتفاع آنتن گیرنده نیز برای دید مستقیم بیشتر شود.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي عملكرد و شبيه ‏سازي سيستم ‏هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏ هاي چند مسيری

بستن منو