دانلود پایان نامه درباره پلاریزاسیون متقاطع

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1. بدست آوردن فاصله بین المان ها و بررسی تاثیرات آن بر پهنای باند و پترن

برای این منظور ابتدا آرایه موج رونده ای برای زاویه 85 درجه طراحی شده است و سپس در نرم افزار CST شبیه سازی شده است. برای زوایای طراحی کمتر از 90 درجه طبق فرمول 37.3 فاصله بین المان ها بیشتر از  در فرکانس مرکزی می شود و برای فرکانس های پایینتر از فرکانس مرکزی ممکن است که طول الکتریکی بین المان ها  شده و مقدار VSWR به خاطر جمع شدن هم فاز انعکاس های شکاف ها در ورودی پیک بزند.در فرکانس های بالا نیز به دلیل بزرگ شدن طول الکتریکی بین المان های تشعشعی یا شکاف ها طبق فرمول 36.2 احتمال به وجود آمدن لوب گریتینگ وجود دارد. فرضا اگراندازه در فرکانس مرکزی برابر 7.7 سانتی متر باشد و برای زاویه بیم اصلی 85 درجه فاصله بین المان ها 8.8 سانتی متر می شود.در شکل 2-4 شمای کلی این آرایه نشان داده شده است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

بستن منو