دانلود پایان نامه در مورد شبیه سازی روش هاي کالیبراسیون آرایه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

تکه هایی از این پایان نامه :

روش حداقل مربعات:

 این روش با استفاده از معیار خطای حداقل کردن نرم فاصله بین مقدار تخمین زده شده و مقدار اندازه گیری شده یعنی معیار حداقل مربعات عمل می کند. بنابراین می توانیم با حداقل کردن مجموع زیر که همان نرم بردار خطا می باشد تخمینی از ماتریس کالیبراسیون را به دست آوریم:

 

هدف ما در اینجا حداقل کردن تابع هزینه فوق می باشد. بنابراین می توانیم به جای اینکه تابع هزینه فوق را حداقل کنیم آن را ساده تر کنیم و سپس مجموع را که خلاصه تر شده است مینیمم بکنیم. این بدین معنا  است که نرم ستون اول به توان دو به علاوه نرم ستون دوم به توان دو وبه همین ترتیب  به علاوه نرم ستون آخر به توان دو مساوی نرم کل ماتریس می باشد.

بنابراین به جای اینکه مجموع نرم های کل ستون های اختلاف بردارهای هدایت واقعی و تخمین زده شده را حداقل کنیم می توانیم نرم کل ماتریس های هدایت واقعی و تخمین زده شده را حداقل کنیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

بستن منو