دانلود پایان نامه در مورد نانولوله های کربنی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تحلیل و شبیه ­سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله­ های­ کربنی فلزی با بایاس DC

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-     نتیجه­ گیری ­ها

در این پایان­نامه به­بررسی شباهت­ها و تفاوت­های نانولوله­های کربنی[1] با تقویت­کننده لوله­ای موج رونده[2] پرداختیم و دریافتیم در شرایطی که سرعت موج DC و AC برابر نباشند، عامل فیزیکی تقویت در نانولوله­های کربنی متفاوت از عامل فیزیکی تقویت در تقویت­کننده­های لوله­ای موج رونده است. این عامل فیزیکی به­دلیل ساختار کریستالی و متناوب نانولوله­های کربنی منجربه­حالت بلاخ[3] درنانولوله­های کربنی می­شود، که اگر نانولوله کربنی مورد اعمال بایاسDC  قرارگیرد نوسان بلاخ را خواهیم داشت. با استفاده از معادله لاندور-بوتیکر[4] نانولوله کربنی از نوع زیگزاگ[5] (6،0) با طول مشخص با بایاسDC  را شبیه­سازی کردیم و نمودار V-I را برای آن به­دست آوردیم و دریافتیم اُفت جریان موجود در نمودار V-I به­دلیل نوسان­های بلاخ است.

با استفاده از تئوری شبه­کلاسیک به­بررسی انتقال الکترون­ها در یک نانولوله کربنی تک­دیواره از نوع زیگزاگ با اعمال همزمان بایاس DC وAC  پرداختیم. با استفاده از معادله انتقالی بولتزمن در ساختارِ زمان استراحت ثابت، یک عبارت تحلیلی برای چگالی جریان به­دست آمد، چگالی جریان نرمالیزه­شده را برحسب میدان DC نرمالیزه­شده اعمالی در طول نانولوله کربنی شبیه­سازی کردیم. ابتدا نانولوله کربنی از نوع زیگزاگ (12،0) با در­نظر­گرفتن  شبیه­سازی کردیم. اُفت جریان به­وجودآمده از نوسان­های بلاخ را مشاهده نمودیم. با تکرار شبیه­سازی برای  و  دریافتیم برای  اُفت جریان وجود ندارد، در صورتی­که با  رسانایی تفاضلی منفی[6] خواهیم داشت وبا توجه به­این­که t (زمان استراحت) یک مقدار ثابت است، پس بسامد زاویه­ای بلاخ به­کار رفته در شبیه­سازی­ها بسیار اهمیت دارد و با کاهش دادن آن، رسانایی تفاضلی منفی وجود نخواهد داشت. به­عبارت دیگر برای داشتن رسانایی تفاضلی منفی، میدان DC باید از میدان بحرانی بیشتر باشد. هم­چنین تاثیر ضریب مشخصه نانولوله کربنی از نوع زیگزاگ را نیز بر جریان عبوری از نانولوله کربنی بررسی کردیم و دریافتیم که با افزایش ضریب مشخصه افزایش دامنه جریان عبوری از نانولوله کربنی برحسب میدان DC نرمالیزه­شده اعمالی را خواهیم داشت.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تحلیل و شبیه ­سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله­ های­ کربنی فلزی با بایاس DC

بستن منو