دانلود پایان نامه رشته برق ترکیب خطی بردار ویژگی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال در سیستم های OFDM

 

تکه هایی از این پایان نامه :

 نتایج شبیه‌سازی به کمک طبقه‌بندی کننده SVM در کانال AWGN

در این قسمت با توجه به شرایط ذکرشده با استفاده از طبقه‌بندی کننده‌ی SVM در تفکیک مدولاسیون‌ها در کانال AWGN پرداختیم. در این قسمت از سیستم چندحاملی استفاده نشده و در واحد طبقه‌بندی­کننده نیز، انواع کرنل‌های معروف مورد آزمایش قرار گرفته است. به طوری کلی در تشخیص نوع مدولاسیون، تابع کرنل GRBF نسبت به بقیه کرنل‌ها دارای عمل­کرد بهتری است]6-3[. مقدار پارامترهای طبقه‌بندی کننده SVM (پارامتر پهنای کرنل GRBF  و پارامتر ) با روش سعی و خطا تنظیم شده‌اند. جدول 3-2 مقدار عمل­کرد SVM را با کرنل GRBF برای SNR های متفاوت نشان می­دهد. در سیگنال به نویزهای پایین درصد تشخیص کلی سیستم به علت نزدیک بودن مقدار چند ویژگی پایین بوده و زمان اجرا نیز متأثر از بالا بودن تعداد ویژگی­ها و نیز تداخل آنها در سیگنال به نویز پایین است. شکل 3-4 عمل­کرد SVM را در SNR های متفاوت به ازای کرنل های مختلف نشان می­دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال در سیستم­های OFDM

 

بستن منو