دانلود پایان نامه رشته برق سطح لوب کناری

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1. مقدمه

همانطور که در فصل گذشته مطرح شد، آرایه های موج رونده دارای پهنای باند فرکانسی خوبی می باشند. از طرف دیگر هرگاه نیاز به پلاریزاسیون عمودی باشد از شکاف های اریب روی بدنه باریک موجبر استفاده می شود. همانطور که اشاره شد این شکاف ها در طراحی آرایه های صفحه ای بسیار بیشتر از شکاف های روی بدنه پهن موجبر استفاده می شوند زیرا در این حالت فاصله کمتر بین خطوط موجبری در آرایه های صفحهای، از به وجود آمدن لوب گریتینگ در فرکانس های بالا جلوگیری می کند.[41]

همانطور که در فصل یک مطرح شد بسیاری از رادار ها که باید هم دارای دقت و هم برد خوبی باشند در باند S طراحی می شوند. با توجه به این مسائل هدف در این فصل طراحی و شبیه سازی یک آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکاف دار باند S می باشد که از شکاف های اریب روی بدنه باریک موجبر استفاده می کند.

چون آنتن در باند S می باشد  باید موجبر استاندارد باند S را انتخاب کرد و طراحی را روی این موجبر انجام داد. از این رو موجبر WR-284 انتخاب شده است که برای عملکرد در این باند مناسب بوده و دارای ابعاد a=2.84 inch و b=1.34 inch می باشد. طبق استاندارد های جهانی ضخامت این موجبر 0.2 سانتی متر است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

Close Menu