پایان نامه:بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

تکه هایی از این پایان نامه :

روش حداقل مربعات غیر خطی NLLS:

یک روش خیلی طبیعی دیگر برای تخمین پارامترها روش حداقل مربعات LS[1] می باشد. به عبارت دیگر این روش تلاش می کند تا پارامترهایی که بیشترین تطبیق با مشاهدات در روش حداقل مربعات دارند را پیدا بکنند.  اگر مدل زیر را با پارامترهای مجهول برای  و S در نظر بگیریم :

ماتریسی است که ستون های آن بردارهای هدایت سیگنال می باشند و  سیگنال و  نویز می باشد. در این شرایط تخمینگر LS به شکل زیر تدوین و فرموله می شود:

که در آن بیانگر نرم فروبنیوسی می باشد. رابطه بالا معمولاNLLSنامیده می شود زیرا پارامترهای DOA به طور غیر خطی در آن (تابع معیار) وارد می شوند. در نظر داریم که این روش مشابه  روش ML[2]می باشد اگر امواج سیگنال به عنوان پارامترهای مشخص [3]مجهول در نظر گرفته بشوند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

بستن منو