پایان نامه:تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال در سیستم های OFDM

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال در سیستم های OFDM

 

تکه هایی از این پایان نامه :

محوشدگی سریع یا کند

اصطلاح محوشدگی سریع[1] یا کند [2]مربوط به نرخی است که اندازه و فاز سیگنال توسط کانال تغییر می­کند. همدوسی زمانی معیاری است برای حداقل زمان لازم، تا تغییر اندازه کانال نسبت به حالت قبلی خود نا­همبسته شود. به بیان دیگر حداکثر زمان لازم برای اینکه اندازه فعلی پاسخ ضربه کانال به مقدار قبلش وابسته باشد همدوسی زمانی نامیده می­شود. محوشدگی کند زمانی به وجود می­آید که همدوسی زمانی کانال از تاخیر کانال بیشتر باشد. در این شرایط اندازه و فاز تغییریافته‌ی کانال در هر بازه زمانی مورد استفاده[3] را می­توان ثابت فرض کرد. محوشدگی کند می­تواند متأثر از اثر سایه[4] باشد که در آن یک مانع بزرگ مانند تپه یا ساختمان بزرگ، مانع دریافت سیگنال ارسالی اصلی در گیرنده باشد. تغییرات اندازه در حالت سایه را معمولاً با توزیع لگ­ نرمال با انحراف معیار لگاریتم تضعیف مسیر، نمایش می­دهند. زمانی که همدوسی کانال از تاخیر کانال کمتر باشد؛ محوشدگی سریع به وجود می­آید. در این حالت در بازه زمانی یک سمبل نیز شرایط کانال ثابت نخواهد ماند و تغییر خواهد کرد. با توجه به اینکه فرکانس حامل سیگنال تغییر می­کند، اندازه دامنه تفاوت خواهد کرد. پهنای باند همدوسی، فاصله فرکانسی بین دو سیگنال را که محوشدگی ناهمبسته­ای را تجربه می­کنند؛ نشان می­دهد. یکی از مزیت­های محوشدگی سریع این است که با توجه به تغییرات زیاد کانال در دوره تناوب سمبل، گیرنده می­تواند از مزایای دایورسیتی زمانی استفاده کند تا احتمال خطای سیستم را کاهش دهد و خود را در برابر محوشدگی‌های عمیق ایمن­تر نماید. پارامتر همدوسی زمانی را می­توان براساس گستردگی داپلر (که متأثر از حرکت اجسام در کانال است) محاسبه نمود. در حالت کلی همدوسی زمانی را می­توان براساس رابطه­ی تقریبی زیر محاسبه نمود.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال در سیستم­های OFDM

 

بستن منو