پایان نامه ارشد:بررسي عملكرد و شبيه ‏سازي سيستم هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏ هاي چند مسيری

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي عملكرد و شبيه‏ سازي سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏هاي چند مسيری

تکه هایی از این پایان نامه :

1-4-3- پترن افقی فرستنده CVOR

همانطور که پیشتر گفته شد، پترن افقی آنتن حلقه آلفورد دایره‌ای و همه جهته می‌باشد. فرستنده CVOR شامل پنج آنتن حلقه آلفورد که یکی بعنوان آنتن کریر در وسط و چهار آنتن دیگر اطراف آنتن کریر قرار دارند. همگی پنج آنتن، سیگنال ارسالی را همه جهته ولی با توان و فاز متفاوت ارسال می‌کنند. بعلت همه جهته بودن پترن افقی آنتن کریر، تمام هواپیماها روی محیط دایره اطراف آنتن، سیگنال ارسالی را یکسان دریافت می‌کنند. شکل (1-5) پترن آنتن کریر را نشان می‌دهد. پترن آنتن باندکناری بصورت چهار دایره‌ای می‌باشد که منطقه تحت پوشش هر دایره متناسب با توان ارسالی از آنتن می‌باشد. شکل (1-6) الگوی تشعشعی چهار آنتن باندکناری را نشان می‌دهد]2[.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي عملكرد و شبيه ‏سازي سيستم ‏هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏ هاي چند مسيری

بستن منو