پایان نامه ارشد:بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

تکه هایی از این پایان نامه :

روش تشکیل پرتو به فرم کلاسیک:

شاید طبیعی ترین روش تخمین DOA ترکیب خروجی تمام المان ها به طور منسجم می باشد با این فرض که یک منبع در یک  فرضی قرار می دهیم  و توانی که از آن نتیجه می شود را اندازه می گیریم. پس از آن FOV بطور اجمالی بررسی می شود و قله ها در تخمین طیف فضایی توان به عنوان تخمین های DOA در نظر گرفته می شوند. ترکیب منسجم آن همان  (یک فیلتر منطبق [1]فضایی) می باشد وتوان متوسط آن به شکل زیر می باشد:

برای یک آرایه ULA بردار های انتشار شکل زیر را به خود می گیرند:

که در آن زاویه الکتریکی نامیده می شود. در اینجا شماره موج [2] وc همان سرعت انتشار و فاصله داخلی المان ها می باشد.DOA  همان زاویه  می باشدکه نسبت به زاویه پهنی اندازه گرفته می شود. بنابراین معادله 89-2 در این حالت پریودگرامی[3] به طول M می باشد که بر روی N نمونه از مشاهدات متوسط گیری شده است. این روش فقط نیاز به Q عدد از بلندترین قله ها در طیف یک بعدی دارد و از لحاظ بار محاسباتی مناسب می باشد. اما شکل دهی پرتو عیب روش های دیگری را که براساس فوریه عمل می کنند را تسهیم می کند که این عیب ها شامل قدرت تفکیک محدود و پوشانده شدن[4] میسر سیگنال های ضعیف می باشد. برای آرایه ULA یک منبع سیگنال پهنای  را نسبت به گلبرگ اصلی [5]به وجود می آورد که همان قدرت تفکیک فوریه کلاسیک می باشد و یک گلبرگ فرعی که به طور ماکزیمم در حدود dB13 در زیر گلبرگ اصلی قرار دارد. این گلبرگ های فرعی را می توان توسط پنجره گذاری[6] کاهش داد اما بهایی که برای این کار می پردازیم قدرت تفکیک ضعیف تر می باشد. این قدرت تفکیک می تواند در سناریو ها[7] با مقادیر بالای SNR توسط شکل دهی پرتو به صورت وفقی[8] بهبود بیابد. اما این روش های شکل دهی پرتو در حالت کلی ناتوان هستند از این که بتوانند از مدل اطلاعات ورودی بهره برداری کنند و تخمین های درستی را هنگامی که  باشد به دست بیاورند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

بستن منو