پایان نامه ارشد:بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری و پلاریزاسیون متقاطع

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1. فرمول های Stevenson

پس از اختراع آنتن های موجبر شکاف دار در اوایل جنگ جهانی دوم Watson وهمکارانش کارهای تجربی زیادی در زمینه بدست آوردن مشخصات شکاف ها انجام دادند.Stevenson نتایج آزمایش های آن ها را به صورت تئوری تحلیل نمود.[20]Stevenson اين فرمولها را با در نظر گرفتن فرض‏هاي زير مطرح نمود:

1- شکاف‏ها بر روي يک صفحه هادي نامحدود با ضخامت بي نهايت باريک قرار دارند.

2- پهناي شکاف بسيار کوچکتر از طول آن است.

3- طول شکاف تقريبا نزديک به  است.

فرمول هاي مطرح شده توسط Stevensonبراي رسانایی های تشعشعی انواع شکاف‏ها به صورت زير است.براي يک شکاف موازي طولي مطابق شکاف aدر شکل (2-3) روابط زير برقرار است:

(3.14)

(3.15)

که ، طول موج در فضاي آزاد و طول موج در موجبر است. uجابجايي شکاف از خط وسط موجبر است و aوb به ترتيب پهنا و ارتفاع موجبر است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

بستن منو