پایان نامه ارشد:تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

تکه هایی از این پایان نامه :

2-5-1- بررسی تکنیک‌‌های آنالیز

یک روش توسعه یافته برای تجزیه و تحلیل و طراحی آنتن آرایه انعکاسی براساس استفاده از منحنی‌ طراحی مربوط به فاز میدان بازتابش  بر حسب یکی از پارامترهای هندسی خاص عنصر آنتن آرایه انعکاسی با فرض تابش عمود است. در این روش فرض می‌شود که پاسخ فاز مستقل از زاویه تابش موج برخوردی است. این فرض، که معمولاً در طراحی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، برای عناصر مرکزی آنتن آرایه انعکاسی تغذیه در مرکز و همچنین برای زوایایی که نزدیک به تابش عمود هستند، معتبر است. به دلیل اینکه بزرگترین کسر از توان تابشی توسط بخش مرکزی آنتن آرایه انعکاسی بازتاب‌ می‌شود، فرض تابش عمود می‌تواند پیش‌بینی‌های خوبی برای آنتن‌های آرایه انعکاسی تغذیه مرکزی باD /f منطقی بزرگ داشته باشد. این فرض در مرجع [37] نشان داده شده است، که برای زاویه تابش 40 درجه در رویه‌های مستطیل شکل در اندازه‌های مختلف، فاز پیرامون  25 درجه نسبت به پاسخ تابش عمود تغییر می‌کند. همچنین فاز برای زاویه تابش 60درجه، تا 50 درجه تغییر می‌کند. توجه داشته باشید که تنظیمات افست به طور معمول برای جلوگیری از اثر سایه تغذیه و زوایای تابش در حد 40درجه و بزرگتر در نزدیکی لبه آنتن آرایه انعکاسی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین، این روش ممکن است برای عناصر نزدیک لبه دقیق نباشد، و زاویه تابش باید در طراحی در نظر گرفته شود. یک جنبه مهم تجزیه و تحلیل آنتن آرایه انعکاسی پیش‌بینی دقیق قطبش متقاطع است. اگرچه فرض بر این است که آنتن‌های آرایه انعکاسی قطبش متقاطع پایین‌تری نسبت به آنتن‌های منعکس‌کننده افست کلاسیک دارند، باید قطبش متقاطع را مورد بررسی قرار داد. قطبش متقاطع عمدتاً توسط استاب‌های خم شده در عناصر با استاب‌های متصل تولید می‌شود، اما توسط رویه‌های‌ مستطیل شکل، یا عنصر منعکس کننده متناظر، زمانی که زاویه تابش خارج از صفحات اصلی است، نیز تولید می‌شود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

بستن منو