پایان نامه ارشد با موضوع بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری و پلاریزاسیون متقاطع

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1. طراحی آرایه موجبری شکاف دار از نوع موج رونده

برخلاف آرايه هاي موجبري شکاف دار رزونانسي، اين نوع آرايه هاي موج رونده از شرايط ايجاد رزونانس و يا امواج ايستان در موجبر پرهيز می‏کنند و به خاطر خاصیت موج روندگی این آرایه ها دارای پهنای باند فرکانسی خوبی می باشند. شکاف‏هاي آرايه‏هاي موج رونده به اندازه مقداری بيشتر يا کمتر از نصف طول موج موجبر نسبت به يکديگر فاصله دارند. اما مشابه با حالت آرايه‏هاي رزونانسي، در اين مورد نيز از شکاف‏هاي رزونانسي استفاده می‏شود تا عملکرد آرايه از لحاظ پهناي باند فرکانسي افزايش يابد. يک بار تطبيق در انتهاي موجبر قرار داده می‏شود تا از ايجاد بيم ثانويه ناشي از امواج برگشتي جلوگيري نمايد. همچنين تلاش‏هاي زيادي بايد صورت پذيرد تا از انعکاس از هر شکاف و انعکاس از Terminationجلوگيري به عمل آيد.

فاصله ميان شکاف‏ها، نزديک و نه برابر با نصف طول موج موجبري انتخاب می‏شود تا انعکاس توانی که از هر شکاف صورت می گیرد به صورت هم فاز در ورودی جمع نشوند. این امر باعث می شود که اختلاف فازی کمتر یا بیشتر از 180- درجه بین شکاف ها برقرار شود. از طرفی پلاريته شکاف‏هاي مجاور بايستي عکس يکديگر باشدکه منجر به 180 درجه اختلاف فاز دیگر بین شکاف ها می شود.[1] این دو مسئله باعث می شود که در نهایت اختلاف فازی کمتر یا بیشتر از صفر(360) درجه بین شکاف ها برقرار شود و باعث می شود بیم اصلی به زاویه ای که مقداری با زاویه broadside اختلاف دارد اشاره کند. براي مثال شکاف‏هاي طولي موازي در طرفين خط وسط موجبر به صورت يک در ميان قرار می‏گيرند و يا شکاف‏هاي موازي روي ديواره کناري با زاويه‏هاي مثبت و منفي نسبت به خط عمود بر ديواره قرار می‏گيرند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

بستن منو