پایان نامه ارشد با موضوع شبیه سازی روش هاي کالیبراسیون آرایه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

تکه هایی از این پایان نامه :

پاسخ تحلیلی:

مزیت تابع هزینه تعریف شده این است که مسأله کالیبراسیون آرایه یک پاسخ تحلیلی ساده دارد اگر که ما رابطه 249-2 را به ازای تمام  ها مینیمم نکنیم بلکه مقدار  را تنها به ازای دو المانی حساب کنیم که مقدار خطا برای این دو المان مساوی صفر فرض شود. این بدین معنا  است که در این حالت مسأله پاسخ ساده ای دارد. اگر ما از این فرض استفاده بکنیم که المان ها باید از یکدیگر ماکزیمم فاصله را داشته باشند یک نتیجه بهتری به دست می آوریم که به شکل زیر می باشد:

با شروع از ماتریس که ساختار وندرموند آن مختل شده است الگوریتم کالیبراسیون را به شکل زیر تعریف می کنیم:

1-  در ابتدا ماتریس  را محاسبه می کنیم  که این کار با استفاده از ریشه گرفتن از معادله به ازای  مقادیر  انجام می شود.

واضح است که ریشه گرفتن از این معادله یکتا نمی باشد. برای غلبه بر این مشکل باید زاویه  به اندازه کافی فشرده(متراکم) انتخاب شود به گونه ای که پرش فاز  بتواند حذف شود و تابع اختلاف فاز المان های مرزی به ازای مقادیر مختلف از زاویه  هموار باشد. پس از انجام عمل هموار کردن،  به شکل زیر می باشد:

برای مینیمم کردن تابع هزینه کالیبراسیون جفتی بر روی  که به شکل زیر می باشد داریم:

 

که  در آن  مقدار جبران خطای گین و فاز  المان ام به ازای مقادیر مختلف می باشد. البته همان طور که قبلا بیان شد فرض می کنیم که المان های مرزی و  را می دانیم و مقادیر آنها ثابت می باشند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

بستن منو