پایان نامه ارشد برق با موضوع عملكرد سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي عملكرد و شبيه‏ سازي سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏هاي چند مسيری

تکه هایی از این پایان نامه :

– کليات

توان دريافتي در شرايط فضاي آزاد مطابق رابطه ذيل مي‌باشد:

(3-1)

که  و  توان دريافتي و توان ارسالي،  و  بهره آنتن‌هاي گيرنده و فرستنده،  و  تلفات مسير دريافت و ارسال ( شامل تلفات کابلها، کهنگي، عدم تطابق و آرايش صحيح آنتنها و …) مي‌باشند و  تلفات کانال انتشار مي‌باشد.  معمولاً داراي سه مؤلفه مي‌باشد ( ) که  متوسط تلفات مسير (به عنوان مثال تلفات فضاي آزاد)،  بيانگر تلفات فيدينگ مقياس بزرگ و فرايند سايه است و  تلفات فيدينگ مؤلفه مقیاس کوچک ناشي از چندمسيري مي‌باشد. در ازاء اين تلفات، توان ارسالي يا بهره آنتن‌هاي گيرنده و فرستنده بايد افزايش يابد تا شرايط بدون فيدينگ جهت ايجاد لينک مخابراتي مطمئن، بوجود آید. عامل اصلي نگران‌کننده براي لينکهاي LOS فرکانس پائین، فيدينگ مؤلفه مقیاس کوچک مي‌باشد که بوسيله چندمسيري ناشي از زمين، ايجاد مي‌شود. [14] معمولاً دو عامل مهم در پديده فيدينگ سهم دارند:

الف) چندمسيري ناشي از سطح زمين يا انعکاس ناشي از عواملي از قبيل کوهها يا صخره‌ها يا ساختمانها

ب) آسيبهاي ناشي از اتمسفر (انعکاس، انکسار، …)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي عملكرد و شبيه ‏سازي سيستم ‏هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏ هاي چند مسيری

Close Menu