پایان نامه ارشد برق با موضوع معرفی آنتن های آرایه ای موجبر شکاف دار

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1-1. آرایه طراحی شده در باند X

برای این که نشان داده شود نمودار طراحی شکل  13-4 را می توان برای بقیه آرایه ها در فرکانس های دیگر هم استفاده کرد، یک آرایه موج رونده موجبر شکاف دار در با 58 شکاف در باند X در فرکانس 9.975 GHz طراحی شده است. البته واضح است چون محیط خطی است و معادلات ماکسول نیز معادلاتی خطی هستند، scale کردن ساختار نباید نتایج را تغییر دهد. اما این کار به این دلیل انجام شده است که نشان داده شود نمودار شکل 13-4 می تواند به عنوان یک نمودار جهانی در نظر گرفته شود به گونه ای که برای همه فرکانس ها می تواند استفاده شود و همچنین اثر کوپلینگ متقابل بین شکاف ها در همه فرکانس ها در دل این نمودار نهفته است.

در شکل 21-4 نمودار اندازه  کشیده شده است. همانطور که مشاهده می شود  در باند فرکانسی 10 درصد همچنان مقدار بسیار کمی دارد. پترن دایرکتیویتی آرایه در فرکانس 9.975 GHZ نیز در شکل 22-4 نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود مقدار سطح لوب کناری تقریبا -32.4 dB می باشد که مقدار قابل قبولی است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

بستن منو