پایان نامه ارشد برق در مورد سیستم OFDM

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال در سیستم های OFDM

 

تکه هایی از این پایان نامه :

– نتایج شبیه سازی به کمک سیستم استخراج ویژگی پیشنهادی

در این قسمت نتایج شبیه­سازی روش پیشنهادی ارائه شده است. بعد از استخراج تمامی ویژگی­ها، از الگوریتم فاخته برای پیدا کردن بهترین نگاشت از فضای 26 بعدی به فضای تک بعدی بهره می­بریم. پارامترهای اولیه الگوریتم فاخته به صورت زیر مقداردهی شده­اند.

جدول 3-10- پارامترهای الگوریتم بهینه­سازی فاخته

2 حداقل تعداد تخم ها 30 تعدادفاخته ها
4 حداکثر تعداد تخم ها 25 حداکثر تعداد فاخته
0.1 P 3 تعداد گروه ها
1 400 حداکثر تکرار

 

بعد از اجرای برنامه، براساس ضرایب وزن­دار حداکثر 3 ویژگی، از ویژگی های استخراجی مرحله قبل، ویژگی­های استخراجی جدید برای هر نوع مدولاسیون به­دست می­آید. انتخاب حداکثر 3 ویژگی، امری اختیاری بوده و بیشتر با هدف بررسی کارایی روش پیشنهادی انتخاب گردیده است. به طور منطقی، در فضایی از ویژگی که مقدار ضعیف و تداخل بیشتری از ویژگی­ها را داریم؛ لزوم انتخاب ویژگی­های بیشتری احساس می­شود. چنانچه در قسمت نتایج مربوط به کانال رایلی، نشان داده می­شود؛ انتخاب حداکثر 4 ویژگی در این شرایط، برای دستیابی به مشخصه­های منحصری از هر نوع مدولاسیون، لازم است.

جدول 3-11 زمان اجرا و مقدار حداقل تابع هزینه برای چند نوع مدولاسیون را، هم در کانال AWGN و هم در کانال­های محوشونده نشان می­دهد. لازم به ذکر است که در نتایج مربوط به کانال­های­ محوشونده، میانگین زمان اجرا در شرایط مختلف محوشدگی، به عنوان زمان اجرا لحاظ شده است. در کانال­های محوشونده، پایین بودن میزان مقادیر ویژگی­ها و نیز نزدیک بودن مقادیر به هم، بر پیچیدگی مسئله می­افزاید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال در سیستم­های OFDM

 

بستن منو