پایان نامه ارشد درباره عملكرد سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي عملكرد و شبيه‏ سازي سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏هاي چند مسيری

تکه هایی از این پایان نامه :

بررسي کانالهاي مخابراتي هوايي

مقدمه

در اين فصل به بررسي کانالهاي مخابراتي هوايي و لينکهاي مخابراتي زمین به هوا پرداخته خواهد شد. مدلهاي هندسي و آماري کانالهاي مخابراتي هوايي مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سعي خواهد شد که پارامترهايي از قبيل متوسط تلفات مسير، فيدينگ مقياس کوچک براي پراکنده‌کننده‌ها، حداکثر گسترش تأخير، شاخص شدت چندمسيري، حداکثر فرکانس داپلر و ساير عوامل مؤثر در مدل‌سازي کانال، تعيين گردند. مطالب ارائه شده در اين فصل بر اساس مطالعه تحقيقات در دسترس صورت گرفته و بعضاً ترکيب يا نتيجه‌گيري از اين تحقيقات مي‌باشد. مرجع [11] مروری بر تحقيقات صورت گرفته در مدلسازي کانالهاي هوايي ارائه مي‌کند، ولی اکثر مدل‌های کانال موجود همانند مرجع ]12[ برای مدل‌سازی سیگنال انعکاسی در زاویه سمت یکسان و تاخیر متفاوت می‌باشد. ما برای بررسی خطای زاویه‌سنجی سامانه ناوبری VOR احتیاج به مدل کانالی داریم که بتواند سیگنال انعکاسی را از سمت‌های مختلف مدل کند. در طی بررسی‌ها و جستجوهای فراوان تنها مدلی که بتواند شرایط مسئله را پیاده کند، مدل کانال معرفی شده در مرجع ]13[ می‌باشد. پارامترهای بیان شده در این مدل (فرکانس داپلر، تاخیر و فاز رندوم کانال و …) می‌باشد که کاملاً در راستای شبیه‌سازی موضوع پایان‌نامه می‌باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي عملكرد و شبيه ‏سازي سيستم ‏هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏ هاي چند مسيری

Close Menu