پایان نامه ارشد در مورد پلاریزاسیون متقاطع

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1. روش طراحی آرایه موج رونده با شکاف اریب روی بدنه باریک موجبر

همانطور که در فصل دوم مطرح شد برای طراحی آرایه های خطی با سطح لوب کناری پایین و پهنای بیم باریک توزیع جریان تیلور به کار برده می شود. چون سطح لوب کناری مورد نظر-35 dBمی باشد طبق جدول شکل 6-2 مقدار  برابر با 6 انتخاب شده است.

از فرمول 40.2 مقدار  قابل محاسبه می باشد. سپس از فرمول 41.2 و با داشتن پهنای بیم 1.9 درجه طول کل آرایه قابل محاسبه می باشد. با توجه به مشخصات مورد نظر طول کل آرایه تقریبا 3.8متر می باشد. سپس با استفاده از فرمول 37.2 و 38.2 توزیع جریان خطی تیلور را می توان بدست آورد. همه مراحل بالا در نرم افزار متلب همانطور که در زیر مشاهده می شود، کد نویسی شده است و توزیع جریان تیلور برای مشخصات مورد نظر همانطور که در شکل 1-4 دیده می شود محاسبه و کشیده شده است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

بستن منو