پایان نامه ارشد رشته برق : آنتن های شکاف دار

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

تکه هایی از این پایان نامه :

دو نوع آرايه  آنتن شکاف دار موج رونده در حالت کلي وجود دارد:

1- آرايه با فاصله يکنواخت[1] ميان شکاف‏ها که جهت ايجاد يک بيم باريک با سطح لوب فرعي پايين مناسب است.

2- آرايه با فاصله غير يکنواخت[2] ميان شکاف‏ها که در طراحي بيم هاي شکل يافته (شکل دهی پرتو[3]) مورد استفاده قرار می‏گيرد.

شکاف‏هاي موازي طولي، شکاف‏هاي موازي در ديواره کناري و شکاف‏هاي سري در هر دو نوع آرايه از نوع موج رونده قابل استفاده است.

آرايه‏های موج رونده همواره از کنار تغذيه می‏شوند و در انتها یک بار تطبیق قرار داده می شود. این آرایه ها را نمی توان از وسط تغذیه کرد. برای توضیح موضوع در شکل 11-3 یک آرایه موج رونده با شکاف های اریب روی دیواره کناری موجبر برای زاویه 85 درجه با توزیع تیلور در طول آرایه،طراحی شده و در نرم افزار CST شبیه سازی شده است. به گونه ای که آرایه از وسط و توسط یک T-junction تغذیه می شود. طراحی این آرایه به گونه ای بوده است که فرض شده است که توان 1w وارد آرایه شده و نصف توان وارد شاخه سمت چپ و نصف دیگر وارد شاخه سمت راست شده است و با استفاده از فرمول هایی که در مورد آنها بحث خواهد شد این آرایه طراحی شده است.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

بستن منو