پایان نامه با موضوع:سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي عملكرد و شبيه‏ سازي سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏هاي چند مسيری

تکه هایی از این پایان نامه :

مقدمه

در این فصل به بررسی تحقیقات انجام شده در خصوص هر دو سامانه ناوبری CVOR و DVOR پرداخته می‌شود. با وجود قدمت زیاد سامانه ناوبری VOR، مقالات و منابع موجود در رابطه با پدیده چندمسیری بسیار اندک می‌باشد. در این فصل بطور خلاصه مقالات موجود را بررسی می‌کنیم. مرجع ]36[ منابع کلی خطای زاویه‌سنجی VOR را معرفی کرده است که چهار مورد آن در ادامه ذکر شده است.

  • خطای ایستگاه زمینی : شامل خطای سیستماتیک مربوط به فرستنده، سیستم زمینی و منبع تغذیه می‌باشد که اصلی‌ترین تجهیزات زمینی هستند. خطای زاویه‌سنجی سمت ناشی از ایستگاه زمینی در عمل کمتر از 2± درجه می‌باشد.
  • خطای متاثر از سایت : خطای ناشی از محیط اطراف ایستگاه می‌باشد که برای مثال ناهمواری‌های اطراف ایستگاه می‌تواند نوسانات سریع و کندی در نشان‌دهنده VOR ایجاد کند که این خطا کمتر از 3± درجه می‌باشد.
  • خطای ناشی از دریافت سیگنال با پلاریزاسیون عمودی : هنگامی که هواپیما در حالت گردش در پرواز قرار می‌گیرد و مایل می‌شود، علاوه بر دریافت سیگنال با پلاریزاسیون افقی سیگنالهایی با پلاریزاسیون عمودی نیز دریافت می‌کند که باعث خطا می‌شود.
  • تجهیزات هواپیما : خطای ناشی از گیرنده VOR در هواپیما می‌باشد که در صورت طراحی خوب آن، خطای زاویه‌سنجی کمتر از 2± درجه می‌باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي عملكرد و شبيه ‏سازي سيستم ‏هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏ هاي چند مسيری

بستن منو