پایان نامه برق:بهینه­ سازی جایگذاری گره­ ها در محیط­ های مختلف برای شبکه­ های حسگر فرا پهن­ باند مکان­ یاب

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :بهینه­ سازی جایگذاری گره­ ها در محیط­ های مختلف برای شبکه­ های حسگر فراپهن­ باند مکان­ یاب

تکه هایی از این پایان نامه :

 مکان­یابی بر اساس زمان رسیدن سیگنال:

روش دیگر بر اساس زمان رسیدن سیگنال در گیرنده کار می­کند. به طوری که اگر همزمانی، بین گره­های مرجع و گره هدف وجود داشته باشد می­توان زمان پرواز سیگنال را پیدا کرده و با توجه به سرعت انتشار موج در آن محیط فاصله را استخراج نمود.

با پیشرفت­های اخیر، سیستم­های فراپهن­باند هم از لحاظ سیگنالینگ و هم از لحاظ سخت افزار، دارای پتانسیل­های کافی برای استفاده در سیستم­­های مکان­یاب زمانی هستند [14] .

درحالت ساده برای تخمین زمان رسیدن فرض می­شود که تنها منبع نویز، نویز گوسی بوده و سایر منابع ایجاد خطا مانند چند مسیره شدن سیگنال و غیره با شرط وجود همزمانی بین فرستنده و گیرنده وجود ندارد. بنابراین:

اگر سیگنال ارسالی p(t) باشد، سیگنال دریافتی با فرض کانال با نویز سفید گوسی به صورت زیر در می­آید:

مسئله، پیداکردن بهترین تخمین از مقدارτ بر اساس سیگنال مشاهده شده است.

گیرنده و آشکارساز برای این سیستم با استفاده از تخمینگر ML [1] به صورت زیر پیاده­سازی می­گردد.

مینیمم انحراف استاندارد در این نوع روش اندازه­گیری نسبت به سیگنال به نویز با مقادیر مختلف پهنای پالس در زیر رسم شده­اند[15]  .

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بهینه­ سازی جایگذاری گره­ ها در محیط­ های مختلف برای شبکه­ های حسگر فراپهن­ باند مکان­ یاب

بستن منو