پایان نامه برق:تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

تکه هایی از این پایان نامه :

عناصر شیفت‌دهنده فاز پهن‌باند[1]

دو نوع عنصر آرایه انعکاسی که توانایی خود را برای دستیابی به منحنی فاز صاف نشان داده‌اند، و در نتیجه پهنای باند عنصر را بهبود می‌دهند، در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرند. اولین عنصر تغییردهنده فاز بر اساس رویه‌های با استاب‌های تزویج روزنه‌ای است [46 – 50]، که می‌تواند طوری طراحی شود که تغییرات فاز بر حسب طول استاب در یک باند فرکانس داده شده خطی باشد. عنصر آرایه انعکاسی دوم شامل دو رویه با اندازه متفاوت انباشته[2] است و اجازه می‌دهد تا منحنی فاز صاف در محدوده بزرگتر از 360 درجه داشته باشیم [51 – 53]. هر دو عنصر آرایه انعکاسی پهنای باندی بزرگتر از 10درصد ایجاد می‌کنند. در نهایت، انواع دیگر عناصر آرایه انعکاسی پیشنهاد شده برای بهبود پهنای باند بررسی می‌شوند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

بستن منو