پایان نامه برق درباره:آنتن های شکاف دار

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

تکه هایی از این پایان نامه :

طراحی آرایه موج رونده موجبر شکاف دار نوعبا فاصله غیر یکنواخت میان عناصر

براي برخي کاربردهاي خاص، مانند کنترل ترافيک هوايي، نياز به بيم شکل داده شده مانند csc-square  است تا يک بخش مشخص را اسکن نمايد. تشعشع يک بيم شکل داده شده توسط آنتن، در حالت کلي، نيازمند تغييرات فاز و دامنه در طول روزنه ها يا المان ها است. لذا لازم است که بدانيم يک آرايه شکاف‏دار خطي می‏تواند يک بيم شکل داده شده را ايجاد کند زیرا می‏توان با تغییر مشخصات شکاف میزان رسانایی شکاف ها و در نتیجه میزان توان کوپل شده یا دامنه های تحریک را کنترل نمود و با تغییر فاصله بین شکاف ها می توان فاز بین المان ها را تنظیم کرد. پروسه تعيين موقعيت هر شکاف در طول موجبر براي ايجاد تحريک مطلوب بیشتر يک عمل سعي و خطا است. در مرجع [1] در مورد طراحی آرایه های موج رونده با فاصله غیر  یکنواخت توضیحاتی داده شده است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

بستن منو