پایان نامه برق درباره:بهینه­ سازی جایگذاری گره­ ها در محیط­ های مختلف برای شبکه­ های حسگر فرا پهن­ باند مکان­ یاب

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :بهینه­ سازی جایگذاری گره­ ها در محیط­ های مختلف برای شبکه­ های حسگر فراپهن­ باند مکان­ یاب

تکه هایی از این پایان نامه :

 مشکلات مکان­یابی براساس زمان:

شکل زیر پروفایل یک نمونه از سیگنال­های دریافتی فراپهن­باند با پهنای باند 1 گیگا هرتز رانشان می­دهد. همانگونه که در شکل نیز واضح است قوی­ترین پیک سگنال دریافتی اولین جزء سیگنال دریافتی است.

این حالت بهترین حالت برای آشکارسازی زمان رسیدن سیگنال است [17] .

شکل3‑ 8: پروفایل تاخیر زمانی کانال

در این حالت استفاده هریک از روش­های بالا (آشکار سازی اولین پیک یا آشکارسازی قوی­ترین پیک ) که استفاده شود، عملکرد تقریبا یکسان و کارایی بهینه دارند.

در ادامه پروفایل دیگری در شرایط یکسان نمایش داده می­شود که سیگنال دریافتی دارای جزء مسیر مستقیم نیست یا به عبارت دیگر سیگنال دید مستقیم فرستنده و گیرنده قابل آشکار سازی نمی­باشد.

 

شکل3‑9 : پروفایل تاخیر زمانی کانال در عدم وجود دید مستقیم

همانگونه که در شکل مشخص است اگر سطح آستانه مناسب با نرخ هشدار کاذب قرار داده شده و از تکنیک تشخیص اولین پیک دریافتی استفاده شود ممکن است اولین جزء سیگنال رسیده توسط سیستم  تشخیص داده نشود.

اما اگر از روش تشخیص قدرتمندترین پیک دریافتی استفاده شود، مسلما خطا رخ خواهد داد. مقدار تقریبی این خطا به شرط داشتن سرعت گروه قابل محاسبه است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بهینه­ سازی جایگذاری گره­ ها در محیط­ های مختلف برای شبکه­ های حسگر فراپهن­ باند مکان­ یاب

بستن منو