پایان نامه برق درباره بررسي روش هاي کالیبراسیون آرایه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

تکه هایی از این پایان نامه :

1-4-2-2-روش تجزیه ویژه برای پردازش آرایه و کالیبراسیون با تغییرات گین و فاز[27]

شبیه خیلی از روش های پردازش آرایه ای مسأله کالیبراسیون می تواند به عنوان یک مسأله باریک باند یا پهن باند تدوین و فرموله بشود که ما در اینجا مسأله را باریک باند و رشته دور در نظر می گیریم. علاوه بر این فرض می کنیم آرایه و تمام منابع در یک صفحه قرار دارند.

فرض می کنیم که N منبع مجزا از هم داشته باشیم به طوری که سیگنال های آن  باریک باند می باشند و توسط یک آرایه M المانی  با شکل هندسی دلخواه دریافت می شوند. المان kام آرایه مختصاتش  و  می باشد. سیگنال  که به وسیله المان kام در لحظه tدریافت می شود به شکل زیر می باشد:

که در آن همان منبع jام در لحظه t می باشد و  جمله مربوط به نویز می باشد و اختلال فاز می باشد و جمله گین وابسته به کانال می باشد و  المان kام از بردار هدایت ایده آل(فرضی) می باشد که به عنوان یک ترم نمایی مختلط در نظر گرفته می شود:

خطا در مکان المان ها می تواند به عنوان جمله اختلالات فازی وابسته به زاویه در نظر گرفته بشود و هم چنین این اختلالات می توانند در گنجانده بشوند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

بستن منو