پایان نامه برق درباره شبیه سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله های کربنی فلزی با بایاس DC

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تحلیل و شبیه ­سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله­ های­ کربنی فلزی با بایاس DC

تکه هایی از این پایان نامه :

  نتیجه­ گیری

در این بخش با استفاده از معادله بولتزمن و با بهره­گیری از تقریب­هایی که در فصل دوم بیان شد توانستیم جریان عبوری از نانولوله­های کربنی را برحسب میدانDC  اعمالی به دو سر نانولوله کربنی به­دست آوریم. همان­طور که در شکل­ها مشاهده شد با کاهش  به 1/0، اُفت جریان کاملا از بین رفت و رسانایی تفاضلی مثبت شد، ولی با افزایش دادن بسامد زاویه­ای شاهد اُفت جریان بودیم و توانستیم نواحی با رسانایی تفاضلی منفی را مشاهده کنیم. با توجه به­شکل­های به­دست آمده برای نانولوله­های کربنی با ضریب مشخصه­های مختلف به­این نتیجه رسیدیم که با افزایش ضریب مشخصه که بیان­گر شعاع نانولوله کربنی نیز است، دامنه جریان عبوری افزایش پیدا خواهد کرد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تحلیل و شبیه ­سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله­ های­ کربنی فلزی با بایاس DC

بستن منو