پایان نامه برق در مورد:تحلیل و شبیه ­سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله­ های­ کربنی فلزی با بایاس DC

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تحلیل و شبیه ­سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله­ های­ کربنی فلزی با بایاس DC

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-     دیباچه

در ابتدای پایان­نامه به­بررسی شباهت تقویت­کننده لوله­ای موج رونده و نانولوله کربنی پرداختیم و علت تقویت درون ساختار مارپیچی تقویت­کننده لوله­ای موج رونده را برابری سرعت فاز موج و سرعت گروه الکترون­ها بیان کردیم. ولی تنها زمانی­که سرعت فاز امواج الکترومغناطیسی در درون نانولوله کربنی (بایاس AC) و سرعت گروه الکترون­هایی که در درون نانولوله کربنی (بایاس DC) در حال حرکت هستند برابر شوند، علت تقویت مشابه با ساختار تقویت­کننده­های لوله­ای موج رونده خواهد بود. با­توجه به­نتایج به­دست آمده در کارهای پیشین، تقویت در نقاط دیگری نیز مشاهده ­شد، که این برابری سرعت وجود نداشته است [1]. بنابراین علت فیزیکی دیگری برای تقویت در چنین شرایطی باید وجود داشته باشد، علت فیزیکی رسانایی تفاضلی منفی و تقویت در نانولوله­های کربنی، نوسان­هایِ بلاخ است که در فصل نخست تعریف شده است [1]. در این بخش به­شبیه­سازی عملکرد نانولوله کربنی با بایاس DC و AC پرداخته و رسانایی تفاضلی منفی را نشان خواهیم داد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تحلیل و شبیه ­سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله­ های­ کربنی فلزی با بایاس DC

بستن منو