پایان نامه برق در مورد بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری و پلاریزاسیون متقاطع

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1-1. آرايه صفحه‏اي رزونانسي با شکاف‏هاي موازي و سري

آرايه هاي صفحه اي رزونانسي در بسياري کاربردهاي راداري به جای آنتن هاي رفکتور مورد استفاده قرار می‏گيرند، چرا که پترن بيم را می‏توان شکل دهي نمود و پورت هاي مجموع[1] و تفاضل[2]، براي کاربردهاي ردگيري را می‏توان مستقيماً پياده‏سازي کرد. امروزه بسياري رادارها همچنان از روزنه‏هاي بيم ثابت و اسکن مکانيکي استفاده می‏کنند. ولي در بعضي رادارها اسکن هيبريد[3] مورد استفاده قرار می‏گيرد که در يک صفحه به صورت الکترونيکي و در ديگري به صورت مکانيکي اسکن انجام می‏شود.

آرايه صفحه‏اي را از کنار هم قرار دادن آرايه‏هاي خطي می‏توان بدست آورد که نمونه‏ هایي از آن در شکل 8-3 نشان داده شده است.

شکل 3-8 : نمونه‏ هایی از آرايه صفحه‏ای موجبری شکاف‏دار

از آنجايي که حداقل عرض پهن موجبر مساوي با نصف طول موج در فرکانس قطع است، فاصله بين المان‏ها در موجبرهای مجاوربرای شکاف هایی که روی بدنه پهن موجبر زده می شود، در فرکانس کار، بزرگتر از  است که می‏تواند ايجاد لوب هاي گریتینگ در زواياي اسکن بالاتر از يک مقدار مشخص در صفحه عمود بر موجبرها کند. همانند طراحي استاندارد آنتن‏هاي آرايه فازي، پترن تشعشعي آرايه تابعي از موقعيت و تحريک المان‏ها نسبت به يکديگر است.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

بستن منو