پایان نامه برق در مورد شبيه ‏سازي سيستم ‏هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏هاي چند مسيری

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي عملكرد و شبيه‏ سازي سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏هاي چند مسيری

تکه هایی از این پایان نامه :

رابطه اختلاف فاز دو سیگنال 30 هرتز و موقعیت هواپیما در سامانهVOR

 

گیرنده هواپیما بر اساس اختلاف فاز سیگنال 30 هرتز مرجع و سیگنال 30 هرتز با فاز متغیر، اطلاعات زاویه سمت را استخراج می‌کند. بنابراین هواپیما در هر موقعیتی که قرار دارد، اختلاف فاز منحصر به فردی را دریافت می‌کند و اختلاف فاز بدست آمده، متناسب با زاویه سمت هواپیما می‌باشد. شکل (1-26) اختلاف فاز سیگنال سینوسی مرجع با سیگنال سینوسی فاز متغیر را برای زوایای مختلف نسبت به ایستگاه زمینی VOR نشان می‌دهد. این اختلاف فاز برای فرستنده CVOR و DVOR یکسان می‌باشد. می‌توان گفت با توجه به عملکرد فرستنده DVOR (چرخش الکتریکی خلاف جهت چرخش فرستنده CVOR) گیرنده تفاوتی بین اختلاف فاز دو سیگنال سینوسی دریافتی از فرستنده DVOR و نیز فرستنده CVOR نمی‌بیند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي عملكرد و شبيه ‏سازي سيستم ‏هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏ هاي چند مسيری

بستن منو