پایان نامه :بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری و پلاریزاسیون متقاطع

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1. طراحی آرایه موجبر شکاف دار از نوع رزونانسی

آرايه هاي موجبر شکاف دار رزونانسي هم از نوع خطي و هم از نوع صفحه اي در موارد زيادي خصوصاً در کاربرد رادارهای هوایی مورد استفاده قرار می‏گيرند. به عنوان مثال مزيت استفاده از يک آرايه موجبر شکاف‏دار صفحه‏اي در مقابل يک رفلکتور سهموی[1] آن است که آرايه باريک‏تر است و بيم و سطح لوب‏هاي فرعي آن قابل شکل‏دهي است.

اصول کلي عملکرد آرايه‏هاي موجبر شکاف‏دار رزونانسی آن است که المان‏هاي شکاف بوسيله يک موج ايستان در داخل موجبر تحريک می‏شوند و لذا همگي هم‏فاز هستند. امپدانس (ادميتانس)، در يک خط انتقال در فواصل  تکرار می‏شود. اگر امپدانس‏هاي (ادميتانس‏های) شکاف سري (موازي) در فرکانس مرکزي حقيقي باشند، آنگاه امپدانس هاي (ادمتيانس‏های) شکاف‏هاي قبلي در موجبر در شکاف بعدي با يکديگر جمع می‏شوند زیرا هر  معادل آنست که یک دور کامل به اندازه 360 درجه حول نمودار اسمیت[2] چرخیده ایم. لذا مسأله آن است که امپدانس يا ادميتانس مجموع شکاف‏ها در نقطه تغذيه مساوي با امپدانس يا ادمتيانس ذاتي موجبر باشد. اين امر داشتن حداقلVSWRدر فرکانس کار مرکزي را تضمين می‏کند. شکاف‏ها در طول موجبر در جايي قرار داده می‏شوند که توزيع جريان، نزديک مقدار ماکزيمم باشد. جريان هاي Transverseکه هم فاز با می‏دان الکتريکي هستند، شکاف‏هاي طولي (نوع a) و شکاف‏هاي واقع در ديواره هاي کناري را تحريک می‏کنند. پس اين شکاف‏ها روي مرکز موجبر در ولتاژ ماکزيمم قرار داده می‏شوند. جريان‏هاي طولي که در فاز مخالف ميدان الکتريکي هستند، شکاف‏هاي سري را تحريک می‏کنند پس آنها را در حداقل ولتاژ در طول موجبر قرار می‏دهند.[15]

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

بستن منو