پایان نامه درباره:بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

تکه هایی از این پایان نامه :

2-2-2- کالیبراسیون گین و فاز و تزویج متقابل

در این قسمت سه الگوریتم از الگوریتم های تزویج متقابل را بررسی می کنیم. معمولا الگوریتم هایی که تزویج متقابل را کالیبره می کنند گین و فاز را نیز کالیبره می کنند. این بدین معنا  است که ماتریس کوپلاژ را که به شکل غیر قطری به ما می دهند که المان های قطری آن خطای گین و فاز المان ها را نشان می دهند و المان های غیر قطری آن ضرایب تزویج بین المان ها می باشند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

بستن منو