پایان نامه درباره:تشخیص خودکار نوع مدولاسیون

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال در سیستم های OFDM

 

تکه هایی از این پایان نامه :

– انتخاب ویژگی

مساله انتخاب ويژگي، يكي از مسائلي است كه در مبحث يادگيري ماشين و همچنين شناسائي آماري الگو مطرح است. اين مساله در بسياري از كاربردها مانند طبقه بندي اهميت به سزائي دارد، زيرا در اكثر اين كاربردها تعداد زيادي ويژگي وجود دارد، كه بسياري از آنها يا بلا استفاده هستند و يا اينكه بار اطلاعاتي چنداني ندارند. روش­هاي متفاوتي براي انتخاب بهينه بردار ويژگي در مسائل تشخيص الگو پيشنهاد شده­اند كه اغلب علاوه بر پيچيدگي محاسباتي، وابسته به نوع طبقه بندي كننده نيز مي­باشند. با انتخاب ویژگی­های مناسب از بین ویژگی­های استخراج شده، می توان علاوه بر دست یافتن به دقت طبقه­بندی بالا، هزینه­های محاسباتی و پیچیدگی سیستم را کاهش داد و از استخراج و اندازه­گیری ویژگی­های غیر ضروری در مرحله آزمایش و تست خودداری نمود. در یک مجموعه داده با n ویژگی، زیـر مجموعـه­ی کاندیـدا وجود دارند که می­توانند به عنوان زیرمجموعـه­ی برگزیـده انتخـاب شوند. براي یافتن تضمینی جواب بهینـه، بایـد جسـتجوي کامـل انجام شود و همه زیرمجموعه­هاي ممکن مورد بررسی قرار گیرند. از آنجا که در عمل چنین کاري میسر نیست، تحقیقات فراوانی در مورد مسئله انتخاب ویژگی صورت گرفته است. با این حال این بحث هنوز هم یکی از موضوعات مهم و مورد علاقه متخصصان علم بازشناسی الگو است. در بحث انتخاب ویژگی احتیاجی به محاسبه و اندازه­گیری همه ویژگی­های اصلی نیست و ما به تعداد مشخصی از ویژگی­های اصلی نیاز داریم. روش­های مختلفی برای جستجو در فضای ویژگی برای مسئله انتخاب ویژگی ارائه شده است. در یکی از این روش­ها که به روش جستجوی مستقیم متوالی[1](SFS) موسوم است؛ فرآیند جستجوی زیر مجموعه ویژگی مناسب با یک مجموعه تهی از ویژگی­ها شروع شده و به طور متوالی ویژگی­های مناسب به این مجموعه اضافه شود]47[. روش دیگر جستجوی متوالی بدین صورت است که فرآیند انتخاب ویژگی با انتخاب یک مجموعه کامل از ویژگی­های اصلی آغاز می­شود و بعضی از ویژگی­ها متعاقبا حذف می­گردند که به این روش، جستجوی برگشتی متوالی[2](SBS) می­گویند ]49-48[. روش­های جستجوی متوالی علیرغم اینکه روش­های سریع و ساده­ای هستند اما با این مشکل رو به رو هستند که اگر یک ویژگی در یک مرحله حذف یا اضافه شود در مراحل بعدی نمی­توان آن را اضافه یا حذف کرد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال در سیستم­های OFDM

 

بستن منو