پایان نامه درباره بررسي عملكرد و شبيه ‏سازي سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏ هاي چند مسيری

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي عملكرد و شبيه‏ سازي سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏هاي چند مسيری

تکه هایی از این پایان نامه :

طیف فرکانسی سیگنال دریافتی سامانه DVOR

همانطور که از روابط سیگنال DVOR و مطالب گفته شده مشخص می‌باشد، طیف فرکانسی سیگنال دریافتی DVOR بعد از آشکارساز دامنه از چهار قسمت تشکیل شده است:

  • سیگنال 30 هرتز تحت مدولاسیون فرکانس با کریر 9960 هرتز به عنوان مرجع
  • سیگنال سینوسی 30 هرتز با فاز متغیر
  • فرکانس 1020 هرتز برای ارسال کد مورس
  • فرکانس 300 تا 3000 هرتز برای ارتباط رادیویی

زوج سیگنال 30 هرتز شامل اطلاعات زاویه سمت می‌باشند. کد مورس و ارتباط رادیویی تحت مدولاسیون دامنه ارسال می‌شوند و حامل اطلاعات سمت نمی‌باشند. شکل (1-23) طیف فرکانسی، سیگنال دریافتی سامانه DVOR را نشان می‌دهد]2[.

شکل 1-23- طيف فركانسي فرستنده DVOR ]2[

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي عملكرد و شبيه ‏سازي سيستم ‏هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏ هاي چند مسيری

Close Menu