پایان نامه در مورد:بررسي عملكرد و شبيه ‏سازي سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏ هاي چند مسيری

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي عملكرد و شبيه‏ سازي سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏هاي چند مسيری

تکه هایی از این پایان نامه :

بلوک دیاگرام فرستنده  DVOR

 

در شكل (1-21) بلوك دياگرامي براي قسمت کریر فرستنده رسم شده است:

بلوك دياگرام قسمت کریر فرستنده

 

همانطور كه از شکل (1-21) بر می‌آید، سيگنال 30 هرتز سينوسي تحت مدولاسيون دامنه از آنتن همه جهته كه در مركز دايره آنتن قرار دارد، ارسال مي‌شود. بنابراين رابطه سيگنال دريافتي از آنتن کریر در مکان هواپیما، بصورت  می‌باشد.

بلوك دياگرام قسمت باند کناری  فرستنده

همانطور كه شكل (1-22) نشان می‌دهد، سيگنال ارسالي از قسمت باندکناری بصورت تون با دو فركانس Fc±9960Hz از دو آنتن چرخان روبروي هم ارسال مي‌شوند. بعلت چرخش الكتريكي آنتن آرایه‌ای سیگنال سینوسی 30 هرتز روی حامل مدوله FM می‌شود. می‌توان رابطه سيگنال دریافتی از قسمت باندکناری را بصورت رابطه (1-5) نوشت.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي عملكرد و شبيه ‏سازي سيستم ‏هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏ هاي چند مسيری

بستن منو