پایان نامه در مورد:بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

تکه هایی از این پایان نامه :

ماتریس کالیبراسیون :

همان طور که می دانیم می خواهیم خطای ناشی از گین تقریبی المان ها را بیابیم برای این کار تعداد المان ها را مساوی 5 وتعداد snapshot ها را مساوی 801 فرض می کنیم وسرعت صوت را مساوی 1500 و فرکانس را مساوی 50 فرض می کنیم. جبهه موج با زاویه 45 درجه و مکان المان ها به گونه ای است که المان اول در مبدﺃ والمان دوم و سوم و……. هر کدام با یکدیگر به اندازه  d=c/2f از یکدیگر فاصله دارند. مکان سیگنال را در مبدﺃ و  را مساوی 110 و  مساوی 0001. فرض می کنیم . اگر این آزمایش را انجام بدهیم به گونه ای که ماتریس کالیبراسیون C را به ما بدهد و سپس آن را در خروجی ضرب بکنیم بر طبق رابطه 194-2خروجی تصحیح شده را برای ما مشخص می کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

بستن منو