پایان نامه در مورد تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

تکه هایی از این پایان نامه :

 معرفی ساختار و روش انجام تحقیق و نتایج

در این بخش موارد بررسی و شبیه سازی شده برای طراحی این آنتن  تحلیل می‌شود.

این آرایه انعکاسی از رویه‌های فلزی مایکرواستریپ تشدیدی از جنس طلا تشکیل شده است که روی یک زیرلایه دی الکتریکPDMS(polydimethylsiloxane)  زمین شده بوسیله تیغه‌ای از جنس پلاتینیوم قرار گرفته است. این آرایه انعکاسی برای فرکانس تراهرتز طراحی شده است. در ابتدا یک آرایه انعکاسی که طراحی آن براساس رابطه بین اندازه رویه و فاز انعکاسی است، شبیه‌سازی شد. ساختار هریک از المان‌های این انعکاس‌دهنده، با استفاده از مدل Drude برای امپدانس سطحی فلز طراحی شده است ]66 .[

رابطه بین پاسخ فاز و اندازه رویه‌ها در این ساختار رفتار غیزخطی و بنابراین پهنای باند کمی دارد. روشی برای افزایش پهنای باند این ساختار با طراحی سطوح فرکانس گزین با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی تپه‌نوردی در این پایان‌نامه ارائه شده است، بطوری که نمودار تغییرات فاز انعکاسی تقریبا خطی با تلفات پایین به دست آمد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

بستن منو