پایان نامه رشته برق بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

تکه هایی از این پایان نامه :

5-1-2- الگوریتم خود کالیبراسیون و تخمین DOA برای آرایه دایره ای یکنواخت [25]

در اینجا یک الگوریتم خودکالیبراسیون و تخمین  DOA بیان می شود که براساس چرخش متحد [1]و مدل ماتریس Toeplitz متقارن[2] برای تزویج متقابل[3]  در آرایه دایره ای یکنواخت UCA[4] عمل می کند. این الگوریتم یک تخمین دقیقی از DOA بدون داشتن آگاهی از تزویج متقابل را بیان می کند. علاوه براین ضرایب تزویج متقابل برای روش  خودکالیبراسیون آرایه را می تواند به طور هم زمان به دست بیاورد. این روش به جای جستجو کردن غیرخطی چند بعدی یا الگوریتم های بازگشتی فقط از یک جستجوی یک بعدی استفاده می کند که می تواند بار محاسباتی را کاهش بدهد. نتایج شبیه سازی نیز دقت و اعتبار این روش را تأیید می کند.

در الگوریتم های تخمین DOA  با قدرت تفکیک بالا معمولا مانیفولد آرایه را دانسته فرض می کنند. اگرچه در عمل این فرض ضمنی به ندرت ارضا می شود و اثرات تزویج متقابل عملکرد الگوریتم های با قدرت تفکیک بالا را کاهش می دهند. بعضی از این الگوریتم ها از روش های لحظه ای[5] استفاده می کنند تا ضرایب تزویج متقابل را به دست بیاورند اما آنها به خاطر تغییر این ضرایب با محیط اطراف نمی توانند نیاز عملی را برطرف بکنند. دو دسته دیگر از این روش ها با کالیبراسیون تزویج متقابل به عنوان یک مسأله تخمین پارامتر رفتار می کنند. یک دسته از این روش ها پارامترهای تزویج متقابل را با استفاده از منابع کالیبراسیون با جهات معلوم تخمین می زنند و دسته دیگر پارامترها و سیگنال ها را به طور هم زمان با استفاده از بهینه کردن یک تابع هزینه تخمین می زنند. اما دسته اولی نیاز به منابع کالیبراسیون با اطلاعات دقیقی از منابع دارند که ممکن است پیچیده و یا حتی غیرممکن باشد. در حالی که دسته دوم در همگرایی آنها اشکال وجود دارد و از مساﺋل مبهم رنج می برند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي و شبیه سازی و مقایسه روش هاي کالیبراسیون آرایه

بستن منو