پایان نامه رشته برق تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

تکه هایی از این پایان نامه :

4-1-  محدودیت پهنای باند توسط عناصر آرایه انعکاسی

محدودیت پهنای باند تولید شده توسط عنصر تابشی برای آنتن‌های آرایه انعکاسی با اندازه متوسط، موثرترین است. پهنای باند باریک رویه‌های مایکرواستریپ (3 – 5 درصد) بر یک لایه دی‌الکتریک نازک که معمولا به عنوان عناصر تابشی استفاده می‌شوند ، پهنای باند آنتن آرایه انعکاسی را محدود می‌کند. با این حال، پهنای باند عنصر تششعی در یک آرایه چاپی دقیقاً  همانند آرایه انعکاسی نمی‌باشد. پهنای باند در یک آرایه چاپی به طور معمول توسط تطبیق امپدانس ورودی عنصر تعیین می‌شود، و این توسط مقدار حداکثر تلفات بازگشتی تعریف شده است.

تطبیق امپدانس خوبی در سطح تماس عنصر تششعی- استاب برای عناصر آرایه انعکاسی با استاب‌های متصل و یا تزویج روزنه‌ای، به منظور اطمینان از اینکه بیشتر انرژی تابشی با استاب‌ها تزویج می‌شود و با تغییر فاز مناسب بازتاب می‌شود، مهم است. اساساً، یک عنصر آرایه انعکاسی که به خوبی به استاب فازی[1] در یک باند فرکانسی تطبیق شده، فاز مناسبی را در کل باند فراهم خواهد کرد. هرچند پاسخ فاز به دلیل تشدیدهای ساختار ترکیبی تولید شده توسط رویه و خط ناهموار می‌شود. به همین دلیل، منحنی فاز بر حسب طول استاب (شامل هر دو میدان‌های تابشی و بازتاب) آن‌طور که از تئوری خط انتقال انتظار می رود، خطی نیست. شکل 4-1 را ببینید.

[1] Phasing stub

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تحلیل و شبیه‌سازي آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

بستن منو