پایان نامه:رابطه بین ویژگی های شخصیتی، جهت گیری مذهبی (درونی _ بیرونی) با راهبرد های تنظیم هیجانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

دانلود پایان نامه

 دانلود متن کامل پایان نامه رابطه بین ویژگی های شخصیتی، جهت گیری مذهبی (درونی _ بیرونی) با راهبرد های تنظیم هیجانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل یکم

مقدمه پژوهش

 بیان مسأله

 

هیجان­ها[1]­تا اندازه­ای واکنش­های زیستی به رویدادهای زندگی هستند، هیجان به حالت­هایی نظیر لذت، عشق، غرور و شوخ­طبعی اطلاق می­شود که فرد آنها را دوست دارد یعنی وقتی این حالت­ها روی می­دهند او طوری عمل نمی­کند که آنها پایان یابند، و در بعضی مواقع حتی طوری عمل می­کند که باز پدیدار شوند، به خشم، حسادت و ترس نیز هیجان گفته می­شود، یعنی حالت­هایی که فرد می­کوشد با حمله به منبع خشم یا حسادت، یا با دور شدن از منبع ترس به آنها پایان دهد و هیجان، به حالت­های نا­خوشایندی چون غم، شرمساری و افسردگی نیز اطلاق می­شود که علل آنها با رفتار فردبه پایان نمی­رسد. هیجان هم سازمان دهنده است( یعنی رفتار را اثر بخش­تر می­کند) و هم در­هم ریزنده. هم نیرو بخش است هم نا­توان کننده به عبارت دیگر «هیجان» اصطلاحی است که به عارضه­های مختلفی که ظاهراً ارتباط کمی با هم دارند، اطلاق می­شود  ( هب[2]، به نقل از قهرمانی و گنجی، 1375). ) تنظیم هیجان[3] دلالت دارد بر به کار گماشتن افکار و رفتارهایی که در هیجان های آدمی تاثیر می گذارند. هنگامی که انسانها تنظیم هیجان را به کار می­گیرند؛ چگونگی تجارب و تظاهر هیجانهای خود را هم تحت اختیار می­گیرند. گمان می­شود توانایی تنظیم هیجان خصیصه­ای از خصوصیات هوش هیجانی[4] است( بارآن[5]، پارکر[6]، 2000). هیجان ها از دیدی کارکردی  تلاش­هایی همگرا توسط فرد محسوب می­شوند به منظور ابقاء تغییر و یا خاتمه­دادن به روابط میان فرد و محیط تأثیر­گذار، گروهی ادعا دارند تنظیم هیجان وابسته به دو سطح است: فرایند تنظیم هیجان و بازده آن. تنظیم هیجان مبتنی است بر فرآیند های درونی و بیرونی پاسخدهی در برابر مهار و نظارت ارزیابی و تعدیل تعاملات هیجانی به خصوص خصایص زودگذر و تند آنها برای به تحقق رسیدن اهداف (تامپسون[7]، 1994). تنظیم هیجان می­تواند آگاهانه یا نا­آگاهانه، زودگذر یا دایمی و رفتاری و یا شناختی باشد، تنظیم هیجان رفتاری، نوعی از تنظیم هیجان است که در رفتار آشکار فرد دیده می شود نسبت به تنظیم هیجان شناختی[8]، که قابلیت مشاهده ندارد و زودگذر است. تنظیم هیجان موفق همراه با دستاوردهای مثبت می­باشد دستاوردهایی چون: رشد، صلاحیت های اجتماعی (ایزنبرگ[9]، 2000). سلامتی به­کارگیرنده تنظیم هیجان و در مقابل هیجان تنظیم نشده که با اشکال برجسته آسیب های روانی همراه است. مثلاً گفته شده است که عدم تنظیم هیجان می­تواند مناذی رفتارهای مشکل آفرینی همچون خشونت باشد (دیلون و همکاران، 2007). هیجان­ها می­توانند به وسیله فرایند­های شناختی  نا­هشیار مثل توجه انتخابی، تحریف­های حافظه، انکار یا فرافکنی؛ یا به وسیله فرایندهای شناختی هشیار­تر مثل سرزنش خود، سرزنش دیگران، نشخوارگری یا یا فاجعه­نمایی، مدیریت و تنظیم شوند، در سال­های اخیر تنظیم هیجان به عنوان یکی از متغیر­های روانشناختی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است شواهد زیادی نشان می­دهند که تنظیم هیجانی با موفقیت یا عدم موفقیت در حوزه­های مختلف زندگی مرتبط است. تنظیم هیجان شامل گستره­ای از راهبرد­های شناختی و رفتاری هشیار و نا­هشیار است که جهت کاهش، حفظ یا افزایش یک هیجان صورت می­گیرد (گراس[10]، 2001). تنظیم هیجانی به عنوان فرآیند آغاز، حفظ، تعدیل یا تغییر در بروز، شدت یا استمرار احساس درونی و هیجان مرتبط با فرآیندهای اجتماعی روانی، فیزیکی در به انجام رساندن اهداف فرد تعریف می­شود (گراس، 2007). راهبردهای تنظیم هیجان[11]، زیر مجموعه کوچکی از یک سازه وسیع به نام کفایت هیجانی[12]هستند. کفایت هیجانی به این اشاره دارد که چگونه افراد به طور مؤثر با هیجانات و مشکلات دارای بار هیجانی کنار می­آیند دو مؤلفه اصلی این سازه عبارتند از: 1- توانایی تشخیص هیجانات خود فرد، و 2- توانایی مدیریت هیجانات خود (کیاروچی و همکاران، 2003). به­طور کلی نحوه برخورد هر فرد با موقعیت­های هیجانی تا اندازه زیادی تحت­تـأثیر ویژگی­های شخصیتی اوست. به اعتقاد آیزنک صفات شخصیتی از آمادگی­های ژنتیک ناشی می­شوند، هرچند تجلی فردی این آمادگی­ها تحت­تأثیر محیط قرار می­گیرد ( آیزنک[13]، 1994؛ تاوب[14]، 1998). سالها پژوهش به نقش مهم تنظیم هیجان در سازش با وقایع تنیدگی­زای وضوح بخشیده است( گرانفسکی[15]، کراییج[16]، 2000). بیش از 50 درصد اختلالات محور یک و 100 درصد اختلالات محور دو با نقایص مربوط به تنظیم هیجان همراه­اند. در بعضی از این اختلالات، مشکل تنظیم هیجان ضابطه اصلی تشخیصی محسوب می­شود (کرینگ[17] و ورنر[18]، 2004).

ویژگی­های شخصیتی[19] به مجموعه­ای از ویژگی­های با دوام و منحصربه­فرد اشاره دارد که امکان دارد در پاسخ به موقعیت­های مختلف تغییر کند. (شولتز و شولتز، به نقل از سیدمحمدی 1387). عوامل پنج­گانه شخصیت عبارتند از: رواننژندی، برونگرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن، مسئولیت­پذیری و باوجدان بودن. در لغت­نامه وارن[20] تعریف شخصیت چنین آمده است: شخصیت به  جنبه­های عقلی، عاطفی، انگیزشی و فیزیولوژیک یک فرد گفته می­شود. به عبارت دیگر، به مجموع مؤلفه­هایی که انسان را سرپا نگه می­دارد شخصیت گفته می­شود. (منصور، به نقل از گروسی فرشی، 1380)

اگر شخصیت را ترکیبی از رفتار، افکار، هیجانات و انگیزش­های فرد بدانیم عوامل سازنده شخصیت ممکن است در افراد مختلف، متفاوت باشد. از سوی دیگر امکان دارد این عوامل به شیوه­های مختلفی ترکیب شده باشد به گونه­ای که الگوهای شخصیتی گوناگونی را به وجود آورد. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که وجود تفاوت­های فردی و ویژگی­های شخصیتی متفاوت، واکنش افراد را نسبت به موقعیت­ها و فشارزاها[21] متمایز می­کند. (وردی و همکاران، به نقل از یاسمی­نژاد و همکاران، 1390).

یکی دیگر از تعدیل کنندهای آسیب­های جسمانی و روانی، جهت­گیری مذهبی[22] افراد است. جهت­گیری مذهبی افراد دو نوع است: جهت­گیری درونی و جهت­گیری بیرونی[23]. به نظر آلپورت و راس[24] شخصی که جهت­گیری مذهبی درونی دارد با مذهبش زندگی می­کند اما شخصی که جهت­گیری مذهبی بیرونی دارد، از مذهبش استفاده می­کند. اشخاصی که جهت­گیری درونی دارند، انگیزهای اصلی خود را در مذهب می­یابند. چنین اشخاصی شخصیت­شان با مذهب­شان یکی می­شود. در حالی که افراد با جهت­گیری مذهبی بیرونی برای رسیدن به اهداف دیگر به سمت مذهب می­روند، به عبارت دیگر چنین اشخاصی به سمت خدا     می­روند بدون اینکه از خود روی بگردانند. (مختاری و همکاران، به نقل از یاسمی­نژاد، 1390). بر اساس نظریه آلپورت مذهب درونی، مذهبی فراگیر و درای اصولی سازمان یافته و درونی شده است در حالی که مذهب بیرونی خارجی و ابزاری است که برای ارضای نیازهای فردی از قبیل مقام و امنیت مورد استفاده قرار می­گیرد. منظور آلپورت از جهت­گیری مذهبی درونی عبارت است از: تعهد، انگیزش فراگیر که غایت و هدف است نه وسیله­ای برای دست­یابی به اهداف فردی. (به نقل از یاسمی­نژاد، 1390) آلپورت (1963) معتقد بود که تنها مبدأ درونی و نه مبدأ بیرونی، سلامت روانی را بهبود می­بخشد. بدین ترتبیب او بر اهمیت رابطه بین مذهب درونی و سلامت روانی تأکید می­ورزید.( جان­بزرگی، 1378)

طبق نظر ویکلن (1990) این تمایز بین مذهب درونی و مذهب بیرونی تنها تمایزی است که بیشترین سهم را در مطالعه تجربی مذهب داشته است. واتسون و همکاران (1994) عقیده داشتند که جهت­گیری­های مذهبی می­توانند به عنوان یک الگوی تجربی مفید برای کشف ارتباط بین خلوص ایمان با شخصیت و سلامت روان به کار روند. (به نقل از جعفری، 1384)


1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

یکی از موضوعاتی که از دیرباز در حوزه مطالعات و تحقیقات روانشناسی برای کنترل هیجانات منفی فراهم آوردن سلامت روان مطرح بوده، تنظیم هیجان است. تنظیم هیجان توانایی کنترل پاسخ­­ها، در  موقعیت­های برانگیزاننده است و عدم کنترل هیجانی به شرایطی اشاره دارد که در آن پاسخ­های هیجانی افراد اغلب خارج از کنترل آنهاست. توانایی برای تنظیم و کنترل هیجان بدین معناست که فرد قادر به انتخاب افکار، احساسات و رفتارهایی باشد که در طولانی مدت به­نفع اوست. در زندگی روزمره افراد همواره راهبردهای منظمی را برای تعدیل شدت و یا نوع تجارب هیجانی خود یا واقعه فراخواننده هیجان به­کار  می­گیرند. شواهد زیادی نشان می دهند که تنظیم هیجانی با موفقیت یا عدم موفقیت در حوزه های مختلف زندگی مرتبط است (جاکوبس[25] و همکاران 2008). تنظیم هیجان نقش مهمی در سازگاری ما با وقایع استرس زای زندگی دارد هنگامی که فرد با یک موقعیت هیجانی روبرو می شود احساس خوب و خوش بینی برای کنترل هیجان کافی نیست بلکه وی نیاز دارد که در این موقعیتها بهترین کارکرد شناختی را نیز داشته باشد (رضوان، 2006). در اصل در تنظیم هیجان به تعامل بهینه­ای از شناخت و هیجان جهت مقابله با شرایط منفی نیاز است زیرا انسان­ها با هرچه مواجه می­شوند آن­را تفسیر می­کنند و تفسیرهای شناختی تعیین کننده واکنش­های افرد است. از نظر بک عقاید منفی درباره خود عامل محوری در اختلال افسردگی است و نگرش­های منفی بخش اصلی تغییرات خلق محسوب می­شوند (جیمز و گراس،2005). از طرفی تغییر در هر کدام از بخش­های مختلف عملکرد سیستم­های شناختی از قبیل حافظه، توجه و هشیاری موجب تغییر خلق می­شود. بنابراین نمی­توان نقش تنظیم هیجان شناختی را در سازگاری فرد با وقایع استرس­زای زندگی نادیده گرفت.همچنین پژوهش­های مختلف بیانگر نقش بسیار مهم ویژگی­های شخصیتی افراد بر هیجانات است، برای مثال در اختلال استرس پس­ضربه­ای تلاش برای اجتناب از احساسات و در اختلال اضطراب تعمیم یافته دشواری در مهار کردن نگرانی یک ضابطه است (گراس و لونسون، 1997). همچنین در روابط دلبستگی بین افراد، نقایص مربوط به تنظیم هیجان­ها تأیید شده است (مورلی[26] و موران[27]، 2011). همچنین میان نگرش مذهبی و هیجان­ رابطه معناداری وجود دارد، از آنجا که رفتارها و عقاید مذهبی قدرت تعدیل هیجانات را دارند خیلی از افراد مذهبی، از مذهب به عنوان یک منبع مقابله استفاده می­کنند. پژوهش­ها نشان می­دهد که خیلی از افراد مذهبی، از مقابله­های مذهبی در پاسخ به بیماری­ها، مرگ عزیزان، پیش­بینی مرگ خود و رفتارهای مخرب استفاده می­کنند (مک­فادن[28]، 2002). طبق یافته­های زاکر­من بین نگرش مذهبی و هیجان­خواهی رابطه وجود دارد، افراد زیاد هیجان­خواه از نظر نگرش­های مذهبی، از افراد کم هیجان­خواه آزاد­اندیش­تر هستند.حال از آنجا که تنظیم هیجانات تحت تأثیر متغیرهایی از جمله ویژگی­های شخصیتی و جهت­گیری مذهبی (درونی _ بیرونی) است. لذا به نظر می­رسد بررسی ویژگی­های شخصیتی و جهت­گیری مذهبی (درونی _ بیرونی) به عنوان عوامل مرتبط با راهبردهای تنظیم هیجانی می­توانند گامی مؤثر در طراحی برنامه­های پیش­گیرانه باشد، مطالعه هر یک از این متغیرها از اهمیت خاصی برخوردار است. علاوه بر این علی­رغم مطالعات انجام شده در زمینه راهبرد­های تنظیم هیجانی، ویژگی­های شخصیتی و جهت­گیری مذهبی (درونی _ بیرونی)، مطالعه­ای که هم­زمان رابطه بین این سه متغیر را با یکدیگر مورد بررسی قرار داده باشد انجام نشده است. از این رو پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی، جهت­گیری مذهبی (درونی _ بیرونی) با راهبرد­های تنظیم هیجانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی را مورد بررسی قرار می­دهد.

تعداد صفحه :66

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

بستن منو