پایان نامه با موضوع:سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسي عملكرد و شبيه‏ سازي سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏هاي چند مسيری

تکه هایی از این پایان نامه :

مقدمه

در این فصل به بررسی تحقیقات انجام شده در خصوص هر دو سامانه ناوبری CVOR و DVOR پرداخته می‌شود. با وجود قدمت زیاد سامانه ناوبری VOR، مقالات و منابع موجود در رابطه با پدیده چندمسیری بسیار اندک می‌باشد. در این فصل بطور خلاصه مقالات موجود را بررسی می‌کنیم. مرجع ]36[ منابع کلی خطای زاویه‌سنجی VOR را معرفی کرده است که چهار مورد آن در ادامه ذکر شده است.

 • خطای ایستگاه زمینی : شامل خطای سیستماتیک مربوط به فرستنده، سیستم زمینی و منبع تغذیه می‌باشد که اصلی‌ترین تجهیزات زمینی هستند. خطای زاویه‌سنجی سمت ناشی از ایستگاه زمینی در عمل کمتر از 2± درجه می‌باشد.
 • خطای متاثر از سایت : خطای ناشی از محیط اطراف ایستگاه می‌باشد که برای مثال ناهمواری‌های اطراف ایستگاه می‌تواند نوسانات سریع و کندی در نشان‌دهنده VOR ایجاد کند که این خطا کمتر از 3± درجه می‌باشد.
 • خطای ناشی از دریافت سیگنال با پلاریزاسیون عمودی : هنگامی که هواپیما در حالت گردش در پرواز قرار می‌گیرد و مایل می‌شود، علاوه بر دریافت سیگنال با پلاریزاسیون افقی سیگنالهایی با پلاریزاسیون عمودی نیز دریافت می‌کند که باعث خطا می‌شود.
 • تجهیزات هواپیما : خطای ناشی از گیرنده VOR در هواپیما می‌باشد که در صورت طراحی خوب آن، خطای زاویه‌سنجی کمتر از 2± درجه می‌باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي عملكرد و شبيه ‏سازي سيستم ‏هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏ هاي چند مسيری

دانلود پایان نامه درباره كانال‏هاي چند مسيری

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسي عملكرد و شبيه‏ سازي سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏هاي چند مسيری

تکه هایی از این پایان نامه :

پوشش سیگنال[1]

از رابطه لینک مخابراتی (رابطه1-8) می‌توان فهمید میزان پوشش سیگنالی VOR به مشخصات ایستگاه زمینی، به مشخصات گیرنده هوایی، ناهممواریهای زمین، شرایط جوی و مشخصات آنتن وابسته است. بنابراین تقریباً غیر ممکن است که یک میزان همپوشانی مشخص را فقط برای فرستنده VOR تعیین کرد. البته اگر محیط انتشار را فضای آزاد و حساسیت گیرنده را dBm 90- در نظر بگیریم، می‌توان این کمیت را بر حسب Gt و Pt تعیین کرد. ضمن آنکه همواره باید شرایط دید مستقیم را مد نظر داشته باشیم. شکل (1-28) بر اساس رسم رابطه (1-9) (D بر حسب h1 ) ناحیه دید مستقیم را را تعیین می‌کند. D فاصله دید مستقیم و h1 ارتفاع هواپیما از سطح زمین و h2 ارتفاع آنتن فرستنده می‌باشد. این شکل نشان می‌دهد که به خاطر انحنای زمین هر چه فاصله هوایی فرستنده و گیرنده بیشتر شود، باید ارتفاع آنتن گیرنده نیز برای دید مستقیم بیشتر شود.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي عملكرد و شبيه ‏سازي سيستم ‏هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏ هاي چند مسيری

پایان نامه ارشد در مورد كانال‏هاي چند مسيری

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسي عملكرد و شبيه‏ سازي سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏هاي چند مسيری

تکه هایی از این پایان نامه :

سیگنال دریافتی در ورودی گیرنده

در ورودی گیرنده سیگنال دریافتی شامل سیگنال مسیر مستقیم و پخش‌شدگی[1] و انعکاس‌یافته می‌باشد که البته تحت تاثیر افت مسیر  فضای آزاد و افت اتمسفر و ضریب انعکاس و عوامل دیگر قرار می‌گیرد. می‌توان نوشت :

Ereceive  = Edirection+Ereflection+Ediffraction +…(1-7)

در بین تمامی سناریوها سیگنال رسیده از مسیر انعکاس‌یافته از موانع از سمت‌های مختلف و متفاوت با سمت هواپیما بدترین تاثیر را در خطای زاویه‌سنجی دارد.

تعیین مشخصات سیگنالی لینک مخابراتی ایستگاه زمینی

در این قسمت به بررسی مشخصات سیگنالی لینک مخابراتی ایستگاه زمینی شامل باند فرکانسی، تخصیص‌دهی کانال‌ها و مشخصات سیگنال‌ها پرداخته خواهد شد. سامانه VOR در محدوده فرکانسی 0/108 تا 95/117 مگا‌هرتز در قالب 200 کانال با فاصله کانال 50 کیلو‌هرتز با پلاریزاسیون افقی با توان 100وات کار می‌کند. البته تعدادی از فرکانس‌های بین 0/108 تا 95/111 مگا‌هرتز برای سامانه localizer مربوط به سامانه فرود[2] هواپیما استفاده می‌شود. فرکانس‌های دهم زوج بین این محدوده برای VOR و فرکانس‌های دهم فرد برای localizer استفاده می‌شود. مطالب ذکر شده برای هر دو فرستنده CVOR و DVOR صدق می‌کند. فرکانس‌ها و شماره کانال مربوط به هر فرکانس برای DVOR و CVOR در پیوست دو آمده است.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي عملكرد و شبيه ‏سازي سيستم ‏هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏ هاي چند مسيری

پایان نامه ارشد رشته برق كانال‏هاي چند مسيری

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسي عملكرد و شبيه‏ سازي سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏هاي چند مسيری

تکه هایی از این پایان نامه :

عملیات پردازشی در گیرنده

در گيرنده چون سيگنال DVOR در همان طيف فركانسي CVOR ارسال مي‌شود و تنها جاي مدولاسيون دو سيگنالي كه قرار است فازشان با هم مقايسه شود، عوض شده است، گیرنده VOR تفاوتی بین سیگنال دریافتی از CVOR و یا DVOR تشخیص نمی‌دهد. پس خلبان در مواجه با هر دو مورد یکسان عمل می‌کند. بعبارت ديگر تغییر مدولاسيون دامنه و فركانس سیگنال مرجع و فاز متغیر، تغییری در عملکرد گیرنده VOR ندارد.

 

در شكل (1-27) بلوك دياگرام گيرنده VOR نشان داده شده است. سيگنال دريافتي از آنتن ابتدا از يك فيلتر با پهناي باند فركانسي 108 تا 118 مگاهرتز عبور مي‌كند و بعد وارد يك آشكارساز دامنه مي‌شود. در اين مرحله بايد سیگنال مرجع و فاز متغیر از يكديگر جدا شود. سيگنال از يك طرف وارد يك فيلتر ميانگذر حول فركانس 9960 هرتز با پهناي باند 960 هرتز مي‌شود و با دریافت سیگنال FM، سيگنال از يك محدودكننده دامنه عبور مي‌كند و  بعد وارد يك دمودلاتور فرکانس مي‌شود تا حاصل در باند پائین قرار گيرد. در اين مرحله سيگنال وارد يك فيلتر پايين‏گذر مي‌شود. از طرف ديگر سيگنال بعد از آشكارسازي دامنه وارد يك فيلتر پايين‌گذر با پهناي 30 هرتز مي‌شود. در مرحله بعد دو سيگنال وارد مقايسه‌گر فاز مي‌شوند. خروجي مقايسه‌گر فاز به نشان‌دهنده مي‌رود. بلوك دياگرام گیرنده سامانه VOR  بصورت شکل (1-27) می‌باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي عملكرد و شبيه ‏سازي سيستم ‏هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏ هاي چند مسيری

پایان نامه برق با موضوع شبيه ‏سازي سيستم ‏هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏هاي چند مسيری

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسي عملكرد و شبيه‏ سازي سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏هاي چند مسيری

تکه هایی از این پایان نامه :

گیرنده VOR

بطور كلي می‌توان گفت گیرنده VOR شامل

 1. كنترل باكس برای انتخاب فرکانس ایستگاه زمینی
 2. آنتن براي دريافت سيگنال ارسالي
 3. دستگاه VOR و واحد اندازه‏گیری[1] برای پردازش داده
 4. نشان دهنده HSI[2] و [3]BDHI بعنوان خروجي برای اطلاعات

– اصول محاسبه سمت

گیرنده VOR بسته به موقعیت خود نسبت به فرستنده، سیگنال سینوسی 30 هرتز متغیر را با فاز متفاوت دریافت می‌کند؛ بعبارت دیگر فاز سیگنال 30 هرتز متغیر بسته به موقعیت هواپیما نسبت به ایستگاه تغییر می‌کند. گیرنده با مقایسه فاز سیگنال 30 هرتز مرجع نسبت به 30 هرتز با فاز متغیر در مقایسه‌گر فاز، اطلاعات زاویه سمت را بدست می‌آورد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي عملكرد و شبيه ‏سازي سيستم ‏هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏ هاي چند مسيری

پایان نامه برق درباره:شبيه ‏سازي سيستم ‏هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏هاي چند مسيری

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسي عملكرد و شبيه‏ سازي سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏هاي چند مسيری

تکه هایی از این پایان نامه :

مشخصات سايت زمینی VOR و اطراف آن

سايت VOR در مواجه با عوارض زمين بايد مشخصاتي داشته باشد كه چند نمونه از آن در ذیل ذكر شده است. زمين بايد صاف و آنتن موازي سطح زمين باشد، طوري كه ناهمواري قابل مشاهده‌اي، جلوي ديد آنتن را نگيرد. آنتن نبايد در شيب سربالايي قرار ‌گيرد. شيب زمين با گراديان ماكزيمم3/2% از فاصله 65 متر تا 250 متر می‌تواند قابل قبول باشد و نيز از 250 متر تا 400 متر گراديان از %4 نبايد تجاوز كند، ولي بعد از 400 متر با شيب ناهمواري %8 تقريبا می‌توان، به نتيجه قابل قبولي رسيد. اين فواصل بايد خالي از ناهمواري‌هاي نامنظم همانند دره‌هاي عميق، صخره‌هاي بيرون‌زده از زمين، درخت‌هاي جنگلي و غیره باشد. بطور کلی شعاع منطقه پاکسازی شده اطراف آنتن CVOR 470 متر و اطراف آنتن DVOR 150 متر می‌باشد.

کيفيت VOR با ناهمواري‌هاي بزرگ كنار آنتن سنجيده مي‌شود. ناهمواري‌هاي پهن و بزرگ روي زمين حتي در فاصله دور در گيرنده اختلال بوجود مي‌آورند. اختلال با نزديك شدن مانع بيشتر و بيشتر مي‌شود. بعلاوه تاثير فاصله موانع بستگي به فرستنده VOR دارد كه چقدر زاويه عمودي آنتن با مانع برخورد كند. تمام مناطق گياهي و ساختارهایی با فاصله كمتر از 305 متر (1000 پا) از آنتن بجز ساختمان‌هايي كه پايين‌تر از سطح ديد آنتن هستند، بايد حذف شود. چون اين مناطق باعث ايجاد فرایند سايه در تشعشع آنتن مي‌شود. بعد از 305 متر نبايد از زاويه بيشتر از 2/1 درجه عمودي برآمدگي خاصي باشد. برای جلوگیری از اختلال در گیرنده، فاصله منبع تغذيه و خطوط كنترلي تا آنتن بايد كمتر از 183 متر (600 پا) باشد. ساختارهاي چوبي تاثير كمتري نسبت به فلزي دارند و می‌توان از آنها چشم پوشي كرد. آشيانه‌هاي بزرگ هواپیما می‌توانند قابل ملاحظه باشند، چون باعث تداخل[1] مي‌شوند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي عملكرد و شبيه ‏سازي سيستم ‏هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏ هاي چند مسيری

پایان نامه برق در مورد شبيه ‏سازي سيستم ‏هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏هاي چند مسيری

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسي عملكرد و شبيه‏ سازي سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏هاي چند مسيری

تکه هایی از این پایان نامه :

رابطه اختلاف فاز دو سیگنال 30 هرتز و موقعیت هواپیما در سامانهVOR

 

گیرنده هواپیما بر اساس اختلاف فاز سیگنال 30 هرتز مرجع و سیگنال 30 هرتز با فاز متغیر، اطلاعات زاویه سمت را استخراج می‌کند. بنابراین هواپیما در هر موقعیتی که قرار دارد، اختلاف فاز منحصر به فردی را دریافت می‌کند و اختلاف فاز بدست آمده، متناسب با زاویه سمت هواپیما می‌باشد. شکل (1-26) اختلاف فاز سیگنال سینوسی مرجع با سیگنال سینوسی فاز متغیر را برای زوایای مختلف نسبت به ایستگاه زمینی VOR نشان می‌دهد. این اختلاف فاز برای فرستنده CVOR و DVOR یکسان می‌باشد. می‌توان گفت با توجه به عملکرد فرستنده DVOR (چرخش الکتریکی خلاف جهت چرخش فرستنده CVOR) گیرنده تفاوتی بین اختلاف فاز دو سیگنال سینوسی دریافتی از فرستنده DVOR و نیز فرستنده CVOR نمی‌بیند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي عملكرد و شبيه ‏سازي سيستم ‏هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏ هاي چند مسيری

دانلود پایان نامه ارشد برق شبيه ‏سازي سيستم ‏هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏هاي چند مسيری

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسي عملكرد و شبيه‏ سازي سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏هاي چند مسيری

تکه هایی از این پایان نامه :

– ناحیه مخروطی سکوت[1] سیگنال VOR

فرستنده زمینی سیگنال ارسالی را در زاویه 10 تا 30 درجه افقی ارسال می‌کند. همانطور که شکل (1-25) نشان می‌دهد، یک شکاف مخروطی شکل وارونه وجود دارد که سیگنال در آن یا وجود ندارد و یا ضعیف می‌باشد. بعبارت دیگر پترن عمودی فرستنده، ناحیه مخروطی را شامل نمی‌شود. هنگامی که هواپیما از ناحیه مخروطی عبور می‌کند، عقربه نشان‌دهنده گیرنده VOR، حول خود می‌چرخد و غیر قابل اطمینان می‌شود (در اصطلاح گیج می‌شود). بطور دقیق نمی‌توان موقعیت مخروط را تعیین کرد، اما پایداری عقربه نشان‌دهنده[2] صحت دریافت سیگنال را تائید می‌کند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي عملكرد و شبيه ‏سازي سيستم ‏هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏ هاي چند مسيری

پایان نامه ارشد با موضوع بررسي عملكرد و شبيه‏ سازي سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏ هاي چند مسيری

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسي عملكرد و شبيه‏ سازي سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏هاي چند مسيری

تکه هایی از این پایان نامه :

1-5-8- چک زمینیDVOR

 

سیستم کنترلیDVOR  طوری تنظیم شده است که اگر خطای زاویه سمت بیشتر از یک درجه شد، دستگاه خاموش می‌شود. البته این یک درجه برای سیستم‌ها و مناطق مختلف متفاوت می‌باشد. ایستگاه زمینی DVOR با استفاده از گیرنده‌های مانیتور[1] که در اطراف فرستنده زمینی قرار داده شده است، سیستم خود را چک می‌کند. در مانیتور روی سیگنال دریافتی از DVOR چک‌های مختلفی انجام می‌دهد. سیاست دنبال شده بدین صورت است که نبود سیگنال، بهتر از وجود سیگنال نامناسب است. در شکل (1-24) تصویر آنتن مانیتور را نشان می‌دهد. مانیتور روی پنج پارامتر سیگنال دریافتی بررسی می‌کند:

 • دقت سمت‌یابی
 • اندیس مدولاسیون سیگنال فاز متغیر
 • اندیس مدولاسیون سیگنال مرجع
 • سطح سیگنال

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي عملكرد و شبيه ‏سازي سيستم ‏هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏ هاي چند مسيری

پایان نامه درباره بررسي عملكرد و شبيه ‏سازي سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏ هاي چند مسيری

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسي عملكرد و شبيه‏ سازي سيستم‏ هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏هاي چند مسيری

تکه هایی از این پایان نامه :

طیف فرکانسی سیگنال دریافتی سامانه DVOR

همانطور که از روابط سیگنال DVOR و مطالب گفته شده مشخص می‌باشد، طیف فرکانسی سیگنال دریافتی DVOR بعد از آشکارساز دامنه از چهار قسمت تشکیل شده است:

 • سیگنال 30 هرتز تحت مدولاسیون فرکانس با کریر 9960 هرتز به عنوان مرجع
 • سیگنال سینوسی 30 هرتز با فاز متغیر
 • فرکانس 1020 هرتز برای ارسال کد مورس
 • فرکانس 300 تا 3000 هرتز برای ارتباط رادیویی

زوج سیگنال 30 هرتز شامل اطلاعات زاویه سمت می‌باشند. کد مورس و ارتباط رادیویی تحت مدولاسیون دامنه ارسال می‌شوند و حامل اطلاعات سمت نمی‌باشند. شکل (1-23) طیف فرکانسی، سیگنال دریافتی سامانه DVOR را نشان می‌دهد]2[.

شکل 1-23- طيف فركانسي فرستنده DVOR ]2[

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسي عملكرد و شبيه ‏سازي سيستم ‏هاي ناوبری CVOR و DVOR در كانال‏ هاي چند مسيری