پایان نامه با واژگان کلیدی ایران و چین، حقوق بین الملل، تحریم نفت

دانلود پایان نامه

تیم هسته ای دولت روحانی تاریخ را ورق زد»، آفتاب، در تاریخ 20/1/1393، به آدرس اینترنتی:
http://aftabnews.ir/fa/news/238778/
49. محمدیان، سعید، ایران و چین؛ در مسیر روابط راهبردی، تابناک، در تاریخ 25/11/1393، به آدرس اینترنتی:
http://www.tabnak.ir/fa/news/475344/
50. مشرق، «اشتیاق اروپا برای گسترش روابط با ایران»، در تاریخ 14/11/1392، به آدرس اینترنتی:
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/282372/
51. موسسه مطالعات امریکا، «تحریم‌های امریکا علیه ایران از منظر موازین حقوق بین الملل»، در تاریخ 21/2/1392، به آدرس اینترنتی:
http://www.asipress.ir/vdcftmd0.w6dvxagiiw.html
52. موسویان، حسین، «12 پیامد عظیم تحریم‌ها علیه ایران»، فرارو، در تاریخ 14/2/1392، به آدرس اینترنتی:
http://fararu.com/fa/news/148583/12
53. میزانی، احسان، «کاسبان تحریم چرا نگران شده‌اند؟/ فعالان بخش خصوصی به بهبود روابط همچنان امید دارند»، تجران نیوز، در تاریخ 29/2/1393، به آدرس اینترنتی:
http://www.tejaratnews.com/Pages/Printable-News-12613.aspx
54. ناطقیان‌فر، سارا، «تحریم نفت ایران توسط انگلیس»، روزنامه جام جم، در تاریخ 7/7/1390، به آدرس اینترنتی:
http://gozarestan.ir/show.php?id=663
55. وحیدی، فرید، «مناقشه هسته ای و سود و زیان ایران و چین»، دویچه وله فارسی، در تاریخ 18/11/2014، به آدرس اینترنتی:
http://www.dw.de/a-18071969

پاسخی بگذارید

بستن منو