پایان نامه با موضوع:سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسی عملکرد و شبیه‏ سازی سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

تکه هایی از این پایان نامه :

مقدمه

در این فصل به بررسی تحقیقات انجام شده در خصوص هر دو سامانه ناوبری CVOR و DVOR پرداخته می‌شود. با وجود قدمت زیاد سامانه ناوبری VOR، مقالات و منابع موجود در رابطه با پدیده چندمسیری بسیار اندک می‌باشد. در این فصل بطور خلاصه مقالات موجود را بررسی می‌کنیم. مرجع ]۳۶[ منابع کلی خطای زاویه‌سنجی VOR را معرفی کرده است که چهار مورد آن در ادامه ذکر شده است.

 • خطای ایستگاه زمینی : شامل خطای سیستماتیک مربوط به فرستنده، سیستم زمینی و منبع تغذیه می‌باشد که اصلی‌ترین تجهیزات زمینی هستند. خطای زاویه‌سنجی سمت ناشی از ایستگاه زمینی در عمل کمتر از ۲± درجه می‌باشد.
 • خطای متاثر از سایت : خطای ناشی از محیط اطراف ایستگاه می‌باشد که برای مثال ناهمواری‌های اطراف ایستگاه می‌تواند نوسانات سریع و کندی در نشان‌دهنده VOR ایجاد کند که این خطا کمتر از ۳± درجه می‌باشد.
 • خطای ناشی از دریافت سیگنال با پلاریزاسیون عمودی : هنگامی که هواپیما در حالت گردش در پرواز قرار می‌گیرد و مایل می‌شود، علاوه بر دریافت سیگنال با پلاریزاسیون افقی سیگنالهایی با پلاریزاسیون عمودی نیز دریافت می‌کند که باعث خطا می‌شود.
 • تجهیزات هواپیما : خطای ناشی از گیرنده VOR در هواپیما می‌باشد که در صورت طراحی خوب آن، خطای زاویه‌سنجی کمتر از ۲± درجه می‌باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسی عملکرد و شبیه ‏سازی سیستم ‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏ های چند مسیری

دانلود پایان نامه درباره کانال‏های چند مسیری

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسی عملکرد و شبیه‏ سازی سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

تکه هایی از این پایان نامه :

پوشش سیگنال[۱]

از رابطه لینک مخابراتی (رابطه۱-۸) می‌توان فهمید میزان پوشش سیگنالی VOR به مشخصات ایستگاه زمینی، به مشخصات گیرنده هوایی، ناهممواریهای زمین، شرایط جوی و مشخصات آنتن وابسته است. بنابراین تقریباً غیر ممکن است که یک میزان همپوشانی مشخص را فقط برای فرستنده VOR تعیین کرد. البته اگر محیط انتشار را فضای آزاد و حساسیت گیرنده را dBm 90- در نظر بگیریم، می‌توان این کمیت را بر حسب Gt و Pt تعیین کرد. ضمن آنکه همواره باید شرایط دید مستقیم را مد نظر داشته باشیم. شکل (۱-۲۸) بر اساس رسم رابطه (۱-۹) (D بر حسب h1 ) ناحیه دید مستقیم را را تعیین می‌کند. D فاصله دید مستقیم و h1 ارتفاع هواپیما از سطح زمین و h2 ارتفاع آنتن فرستنده می‌باشد. این شکل نشان می‌دهد که به خاطر انحنای زمین هر چه فاصله هوایی فرستنده و گیرنده بیشتر شود، باید ارتفاع آنتن گیرنده نیز برای دید مستقیم بیشتر شود.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسی عملکرد و شبیه ‏سازی سیستم ‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏ های چند مسیری

پایان نامه ارشد در مورد کانال‏های چند مسیری

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسی عملکرد و شبیه‏ سازی سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

تکه هایی از این پایان نامه :

سیگنال دریافتی در ورودی گیرنده

در ورودی گیرنده سیگنال دریافتی شامل سیگنال مسیر مستقیم و پخش‌شدگی[۱] و انعکاس‌یافته می‌باشد که البته تحت تاثیر افت مسیر  فضای آزاد و افت اتمسفر و ضریب انعکاس و عوامل دیگر قرار می‌گیرد. می‌توان نوشت :

Ereceive  = Edirection+Ereflection+Ediffraction +…(1-7)

در بین تمامی سناریوها سیگنال رسیده از مسیر انعکاس‌یافته از موانع از سمت‌های مختلف و متفاوت با سمت هواپیما بدترین تاثیر را در خطای زاویه‌سنجی دارد.

تعیین مشخصات سیگنالی لینک مخابراتی ایستگاه زمینی

در این قسمت به بررسی مشخصات سیگنالی لینک مخابراتی ایستگاه زمینی شامل باند فرکانسی، تخصیص‌دهی کانال‌ها و مشخصات سیگنال‌ها پرداخته خواهد شد. سامانه VOR در محدوده فرکانسی ۰/۱۰۸ تا ۹۵/۱۱۷ مگا‌هرتز در قالب ۲۰۰ کانال با فاصله کانال ۵۰ کیلو‌هرتز با پلاریزاسیون افقی با توان ۱۰۰وات کار می‌کند. البته تعدادی از فرکانس‌های بین ۰/۱۰۸ تا ۹۵/۱۱۱ مگا‌هرتز برای سامانه localizer مربوط به سامانه فرود[۲] هواپیما استفاده می‌شود. فرکانس‌های دهم زوج بین این محدوده برای VOR و فرکانس‌های دهم فرد برای localizer استفاده می‌شود. مطالب ذکر شده برای هر دو فرستنده CVOR و DVOR صدق می‌کند. فرکانس‌ها و شماره کانال مربوط به هر فرکانس برای DVOR و CVOR در پیوست دو آمده است.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسی عملکرد و شبیه ‏سازی سیستم ‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏ های چند مسیری

پایان نامه ارشد رشته برق کانال‏های چند مسیری

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسی عملکرد و شبیه‏ سازی سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

تکه هایی از این پایان نامه :

عملیات پردازشی در گیرنده

در گیرنده چون سیگنال DVOR در همان طیف فرکانسی CVOR ارسال می‌شود و تنها جای مدولاسیون دو سیگنالی که قرار است فازشان با هم مقایسه شود، عوض شده است، گیرنده VOR تفاوتی بین سیگنال دریافتی از CVOR و یا DVOR تشخیص نمی‌دهد. پس خلبان در مواجه با هر دو مورد یکسان عمل می‌کند. بعبارت دیگر تغییر مدولاسیون دامنه و فرکانس سیگنال مرجع و فاز متغیر، تغییری در عملکرد گیرنده VOR ندارد.

 

در شکل (۱-۲۷) بلوک دیاگرام گیرنده VOR نشان داده شده است. سیگنال دریافتی از آنتن ابتدا از یک فیلتر با پهنای باند فرکانسی ۱۰۸ تا ۱۱۸ مگاهرتز عبور می‌کند و بعد وارد یک آشکارساز دامنه می‌شود. در این مرحله باید سیگنال مرجع و فاز متغیر از یکدیگر جدا شود. سیگنال از یک طرف وارد یک فیلتر میانگذر حول فرکانس ۹۹۶۰ هرتز با پهنای باند ۹۶۰ هرتز می‌شود و با دریافت سیگنال FM، سیگنال از یک محدودکننده دامنه عبور می‌کند و  بعد وارد یک دمودلاتور فرکانس می‌شود تا حاصل در باند پائین قرار گیرد. در این مرحله سیگنال وارد یک فیلتر پایین‏گذر می‌شود. از طرف دیگر سیگنال بعد از آشکارسازی دامنه وارد یک فیلتر پایین‌گذر با پهنای ۳۰ هرتز می‌شود. در مرحله بعد دو سیگنال وارد مقایسه‌گر فاز می‌شوند. خروجی مقایسه‌گر فاز به نشان‌دهنده می‌رود. بلوک دیاگرام گیرنده سامانه VOR  بصورت شکل (۱-۲۷) می‌باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسی عملکرد و شبیه ‏سازی سیستم ‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏ های چند مسیری

پایان نامه برق با موضوع شبیه ‏سازی سیستم ‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسی عملکرد و شبیه‏ سازی سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

تکه هایی از این پایان نامه :

گیرنده VOR

بطور کلی می‌توان گفت گیرنده VOR شامل

 1. کنترل باکس برای انتخاب فرکانس ایستگاه زمینی
 2. آنتن برای دریافت سیگنال ارسالی
 3. دستگاه VOR و واحد اندازه‏گیری[۱] برای پردازش داده
 4. نشان دهنده HSI[2] و [۳]BDHI بعنوان خروجی برای اطلاعات

– اصول محاسبه سمت

گیرنده VOR بسته به موقعیت خود نسبت به فرستنده، سیگنال سینوسی ۳۰ هرتز متغیر را با فاز متفاوت دریافت می‌کند؛ بعبارت دیگر فاز سیگنال ۳۰ هرتز متغیر بسته به موقعیت هواپیما نسبت به ایستگاه تغییر می‌کند. گیرنده با مقایسه فاز سیگنال ۳۰ هرتز مرجع نسبت به ۳۰ هرتز با فاز متغیر در مقایسه‌گر فاز، اطلاعات زاویه سمت را بدست می‌آورد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسی عملکرد و شبیه ‏سازی سیستم ‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏ های چند مسیری

پایان نامه برق درباره:شبیه ‏سازی سیستم ‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسی عملکرد و شبیه‏ سازی سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

تکه هایی از این پایان نامه :

مشخصات سایت زمینی VOR و اطراف آن

سایت VOR در مواجه با عوارض زمین باید مشخصاتی داشته باشد که چند نمونه از آن در ذیل ذکر شده است. زمین باید صاف و آنتن موازی سطح زمین باشد، طوری که ناهمواری قابل مشاهده‌ای، جلوی دید آنتن را نگیرد. آنتن نباید در شیب سربالایی قرار ‌گیرد. شیب زمین با گرادیان ماکزیمم۳/۲% از فاصله ۶۵ متر تا ۲۵۰ متر می‌تواند قابل قبول باشد و نیز از ۲۵۰ متر تا ۴۰۰ متر گرادیان از %۴ نباید تجاوز کند، ولی بعد از ۴۰۰ متر با شیب ناهمواری %۸ تقریبا می‌توان، به نتیجه قابل قبولی رسید. این فواصل باید خالی از ناهمواری‌های نامنظم همانند دره‌های عمیق، صخره‌های بیرون‌زده از زمین، درخت‌های جنگلی و غیره باشد. بطور کلی شعاع منطقه پاکسازی شده اطراف آنتن CVOR 470 متر و اطراف آنتن DVOR 150 متر می‌باشد.

کیفیت VOR با ناهمواری‌های بزرگ کنار آنتن سنجیده می‌شود. ناهمواری‌های پهن و بزرگ روی زمین حتی در فاصله دور در گیرنده اختلال بوجود می‌آورند. اختلال با نزدیک شدن مانع بیشتر و بیشتر می‌شود. بعلاوه تاثیر فاصله موانع بستگی به فرستنده VOR دارد که چقدر زاویه عمودی آنتن با مانع برخورد کند. تمام مناطق گیاهی و ساختارهایی با فاصله کمتر از ۳۰۵ متر (۱۰۰۰ پا) از آنتن بجز ساختمان‌هایی که پایین‌تر از سطح دید آنتن هستند، باید حذف شود. چون این مناطق باعث ایجاد فرایند سایه در تشعشع آنتن می‌شود. بعد از ۳۰۵ متر نباید از زاویه بیشتر از ۲/۱ درجه عمودی برآمدگی خاصی باشد. برای جلوگیری از اختلال در گیرنده، فاصله منبع تغذیه و خطوط کنترلی تا آنتن باید کمتر از ۱۸۳ متر (۶۰۰ پا) باشد. ساختارهای چوبی تاثیر کمتری نسبت به فلزی دارند و می‌توان از آنها چشم پوشی کرد. آشیانه‌های بزرگ هواپیما می‌توانند قابل ملاحظه باشند، چون باعث تداخل[۱] می‌شوند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسی عملکرد و شبیه ‏سازی سیستم ‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏ های چند مسیری

پایان نامه برق در مورد شبیه ‏سازی سیستم ‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسی عملکرد و شبیه‏ سازی سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

تکه هایی از این پایان نامه :

رابطه اختلاف فاز دو سیگنال ۳۰ هرتز و موقعیت هواپیما در سامانهVOR

 

گیرنده هواپیما بر اساس اختلاف فاز سیگنال ۳۰ هرتز مرجع و سیگنال ۳۰ هرتز با فاز متغیر، اطلاعات زاویه سمت را استخراج می‌کند. بنابراین هواپیما در هر موقعیتی که قرار دارد، اختلاف فاز منحصر به فردی را دریافت می‌کند و اختلاف فاز بدست آمده، متناسب با زاویه سمت هواپیما می‌باشد. شکل (۱-۲۶) اختلاف فاز سیگنال سینوسی مرجع با سیگنال سینوسی فاز متغیر را برای زوایای مختلف نسبت به ایستگاه زمینی VOR نشان می‌دهد. این اختلاف فاز برای فرستنده CVOR و DVOR یکسان می‌باشد. می‌توان گفت با توجه به عملکرد فرستنده DVOR (چرخش الکتریکی خلاف جهت چرخش فرستنده CVOR) گیرنده تفاوتی بین اختلاف فاز دو سیگنال سینوسی دریافتی از فرستنده DVOR و نیز فرستنده CVOR نمی‌بیند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسی عملکرد و شبیه ‏سازی سیستم ‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏ های چند مسیری

دانلود پایان نامه ارشد برق شبیه ‏سازی سیستم ‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسی عملکرد و شبیه‏ سازی سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

تکه هایی از این پایان نامه :

– ناحیه مخروطی سکوت[۱] سیگنال VOR

فرستنده زمینی سیگنال ارسالی را در زاویه ۱۰ تا ۳۰ درجه افقی ارسال می‌کند. همانطور که شکل (۱-۲۵) نشان می‌دهد، یک شکاف مخروطی شکل وارونه وجود دارد که سیگنال در آن یا وجود ندارد و یا ضعیف می‌باشد. بعبارت دیگر پترن عمودی فرستنده، ناحیه مخروطی را شامل نمی‌شود. هنگامی که هواپیما از ناحیه مخروطی عبور می‌کند، عقربه نشان‌دهنده گیرنده VOR، حول خود می‌چرخد و غیر قابل اطمینان می‌شود (در اصطلاح گیج می‌شود). بطور دقیق نمی‌توان موقعیت مخروط را تعیین کرد، اما پایداری عقربه نشان‌دهنده[۲] صحت دریافت سیگنال را تائید می‌کند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسی عملکرد و شبیه ‏سازی سیستم ‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏ های چند مسیری

پایان نامه ارشد با موضوع بررسی عملکرد و شبیه‏ سازی سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏ های چند مسیری

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسی عملکرد و شبیه‏ سازی سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

تکه هایی از این پایان نامه :

۱-۵-۸- چک زمینیDVOR

 

سیستم کنترلیDVOR  طوری تنظیم شده است که اگر خطای زاویه سمت بیشتر از یک درجه شد، دستگاه خاموش می‌شود. البته این یک درجه برای سیستم‌ها و مناطق مختلف متفاوت می‌باشد. ایستگاه زمینی DVOR با استفاده از گیرنده‌های مانیتور[۱] که در اطراف فرستنده زمینی قرار داده شده است، سیستم خود را چک می‌کند. در مانیتور روی سیگنال دریافتی از DVOR چک‌های مختلفی انجام می‌دهد. سیاست دنبال شده بدین صورت است که نبود سیگنال، بهتر از وجود سیگنال نامناسب است. در شکل (۱-۲۴) تصویر آنتن مانیتور را نشان می‌دهد. مانیتور روی پنج پارامتر سیگنال دریافتی بررسی می‌کند:

 • دقت سمت‌یابی
 • اندیس مدولاسیون سیگنال فاز متغیر
 • اندیس مدولاسیون سیگنال مرجع
 • سطح سیگنال

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسی عملکرد و شبیه ‏سازی سیستم ‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏ های چند مسیری

پایان نامه درباره بررسی عملکرد و شبیه ‏سازی سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏ های چند مسیری

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسی عملکرد و شبیه‏ سازی سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

تکه هایی از این پایان نامه :

طیف فرکانسی سیگنال دریافتی سامانه DVOR

همانطور که از روابط سیگنال DVOR و مطالب گفته شده مشخص می‌باشد، طیف فرکانسی سیگنال دریافتی DVOR بعد از آشکارساز دامنه از چهار قسمت تشکیل شده است:

 • سیگنال ۳۰ هرتز تحت مدولاسیون فرکانس با کریر ۹۹۶۰ هرتز به عنوان مرجع
 • سیگنال سینوسی ۳۰ هرتز با فاز متغیر
 • فرکانس ۱۰۲۰ هرتز برای ارسال کد مورس
 • فرکانس ۳۰۰ تا ۳۰۰۰ هرتز برای ارتباط رادیویی

زوج سیگنال ۳۰ هرتز شامل اطلاعات زاویه سمت می‌باشند. کد مورس و ارتباط رادیویی تحت مدولاسیون دامنه ارسال می‌شوند و حامل اطلاعات سمت نمی‌باشند. شکل (۱-۲۳) طیف فرکانسی، سیگنال دریافتی سامانه DVOR را نشان می‌دهد]۲[.

شکل ۱-۲۳- طیف فرکانسی فرستنده DVOR ]2[

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسی عملکرد و شبیه ‏سازی سیستم ‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏ های چند مسیری