بررسی مکانیسم انتقال بحران مالی سال ۲۰۰۸ به بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۲- قسمت 2

۸

 

 

استاد مدعو داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تأییدیه‌ی صحت و اصالت نتایج
باسمه تعالی
اینجانب احسان محبی به شماره دانشجویی ۹۱۶۷۴۸۱۳ دانشجوی رشته مدیریت اجرایی مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد تأیید می‌نمایم که کلیه‌ی نتایج این پایان‌نامه حاصل کار اینجانب و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخه‌برداری‌شده از آثار دیگران را با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر کرده‌ام. درصورت اثبات خلاف مندرجات فوق، به تشخیص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاکم (قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی و انضباطی …) با اینجانب رفتار خواهد شد و حق هرگونه اعتراض درخصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از خویش سلب می‌نمایم. در ضمن، مسؤولیت هرگونه پاسخگویی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذی‌صلاح (اعم از اداری و قضایی) به عهده‌ی اینجانب خواهد بود و دانشگاه هیچ‌گونه مسؤولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

نام و نام خانوادگی: احسان محبی
امضا و تاریخ: ۱/۶/۹۳
مجوز بهره‌برداری از پایان‌نامه
بهره‌برداری از این پایان‌نامه در چهارچوب مقررات کتابخانه و با توجه به محدودیتی که توسط استاد راهنما به شرح زیر تعیین می‌شود، بلامانع است:
بهره‌برداری از این پایان‌نامه برای همگان بلامانع است.
بهره‌برداری از این پایان‌نامه با اخذ مجوز از استاد راهنما، بلامانع است.
بهره‌برداری از این پایان‌نامه تا تاریخ ……………………………… ممنوع است.
نام استاد یا اساتید راهنما:
تاریخ:
امضا:
چکیده
در پی بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ که از اقتصاد آمریکا آغاز و به اقتصاد بین الملل گسترش یافت، بسیاری از کشورها دچار نابسامانی شدید اقتصادی شدند. دامنه سرایت این بحران بسیار فراگیر و انتقال بحران در برخی از کشورها به سرعت و در برخی دیگر با وقفه همراه بود. با توجه به خلاء تحقیقات قبلی و ضرورت موضوع، در این تحقیق به بررسی مکانیسم انتقال بحران و تبعات ناشی از آن برای اقتصاد ایران پرداختیم. برای تحقق این موضوع دو شاخص عمده از بازار سهام آمریکا با عنوان شاخص میانگین صنعتی داوجونز[۱] و بازار سهام ایران شاخص تپیکس[۲] را انتخاب و از روش های آماری اقتصاد سنجی[۳] نوسانات معنی دار این دو شاخص در طول دوره بحران را بررسی نمودیم. شواهد و نتایج بدست آمده نشان می دهد که ارتباط قوی معنی داری میان شاخص تپیکس و شاخص داوجونز با وقفه ۴ هفته ای پس از وقوع بحران وجود دارد. شاخص های مورد بررسی با بهره گرفتن از آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته[۴] مورد آزمون مانایی قرار گرفتند و به دلیل نامانا بودن از تفاضل اول آنها در آزمون هم انباشتگی[۵] یوهانسن[۶] استفاده شد. سپس با یک روش ابتکاری که آن را روند کشویی[۷] می نامیم، میزان وقفه را بدست آوردیم و با بهره گرفتن از یک مدل VAR یافته های خود را تقویت نمودیم. در نهایت محاسبات و نتایج بدست آمده، سوال اول فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه در شرایط عادی بورس اوراق بهادار تهران از بورس آمریکا تبعیت می کند را رد و سوال دوم فرضیه که عنوان می کند بورس اوراق بهادار تهران از وقوع بحران جهانی متاثر گردیده است را تایید می نماید.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

واژه‌های کلیدی:
بحران مالی[۸]، مکانیسم انتقال[۹]، روند کشویی، همبستگی با وقفه[۱۰]، مدل بردار خود رگرسیونی[۱۱]
فهرست مطالب
فصل ۱: کلیات تحقیق ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- مسأله اصلی تحقیق ۳
۱-۳- تعریف و تاریخچه ی موضوع ۳
۱-۴- اهمیت موضوع ۴
۱-۵- فرضیه تحقیق ۴
۱-۶- روش تحقیق ۴
۱-۷- مراحل تحقیق ۵
۱-۸- نوآوری های تحقیق ۵
۱-۹- ساختار پایان نامه ۶
فصل ۲: مروری بر منابع ۷
۲-۱- مقدمه ۸
۲-۲- تعاریف، اصول و مبانی نظری ۹
۲-۲-۱- کلیات رویکردهای اصلی در طراحی شاخص ۹

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*