تاثیر کاربرد تکنولوژ‍ی اطلاعات بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه شعبه دو قم در سال ۹۲ -۹۱)- قسمت ۳۰

 • بررسی تاثیر تکنولوژی اطلاعات در عملکرد کلیه وزارت خانه های کشور

 

۵-۹ موانع و محدودیت های تحقیق
هر تحقیق علمی با توجه به ماهیت خاص خود دارای موانع و محدودیت هایی است که جریان عادی پژوهش را تحت تاثیر قرار می دهد ؛ بنابراین دانستن محدودیت های تحقیق ، جدای از اینکه مخاطب را با مشکلات تحقیق آشنا می نماید ، به پژوهشگران آتی کمک می کند روند تحقیق خود را به خوبی مدیریت کنند .
در این بخش موانع و محدودیت های تحقیق حاضر به تفصیل ذیل ، ارائه می شود :

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

  • با بررسی های صورت گرفته در خصوص پیشینه تحقیق می توان گفت ، موضوع تحقیق حاضر به صورتی که عنوان شد ، مورد توجه نبوده بلکه تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر بازار کار و اشتغال و تاثیر آن بر افراد متخصص تاکنون بررسی شده است و بررسی تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد یک سازمان کمتر مورد توجه قرار گرفته است و لذا الگو گیری و استفاده از تجربیات گذشته برای تحقیق حاضر به دشواری انجام پذیرفته است .

 

  • برای ارائه مدل مفهومی اولیه به علت نبود تحقیقات مشابه، به ناچار بر اساس مبانی نظری تحقیق ، و بر اساس یافته ها و تجربیات شخصی واز مطالعات خارج سازمانی استفاده گردید .

 

  • به دلیل عدم یافت تحقیقات مشابه و به تبع آن عدم وجود پرسشنامه استاندارد ، طراحی آن زیر نظر استاد راهنما ، و با همکاری بیش از سه نفر از کارشناسان فنی تامین اجتماعی و ۲ نفر کارشناس آماری صورت پذیرفت .
  • تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

  • محاسبه تعداد جامعه آماری تحقیق و به دست آوردن شماره کارگاه و آدرس کارفرمایان به دلیل عدم وجود آمار از پیش طراحی شده و به علت ثبت اطلاعات ناقص کارفرمایان در سازمان بسیار مشکل بود که با همکاری مسئولین پرونده واحد درآمد و کارشناس آماری شعبه دو قم حاصل شد .

 

  • برای دسترسی به نمونه آماری تحقیق ، نیاز به آدرس و تلفن آنها داشتیم که به علت ثبت ناقص اطلاعات کارفرمایان در سیستم و عدم بروز رسانی مشخصات کارگاه و کارفرما ، برای بدست آوردن آدرس و تلفن ۶۹ نمونه تحقیق ، مجبور شدیم به صورت تصادفی بیش از ۲۰۰ پرونده را بررسی کنیم ، چرا که در بیشتر پرونده ها یا شماره تلفن و آدرس وجود نداشت و یا تغییر کرده بود .

 

 • برای پر کردن پرسشنامه به حدود ۲۰۰ نفر از کارفرمایان کارگاه های مختلف زنگ زده شد و تقاضای همکاری برای پر کردن پرسشنامه انجام گردید ، که این کار حدود ۲ ماه به طول انجامید .

 

در انتها ذکر این نکته ضروری است که محقق کارمند رسمی سازمان تامین اجتماعی بوده و مسئول فن آوری اطلاعات شعبه می باشد و برای اکثر آمار های سیستمی در صورت وجود و صحت آنها مشکل خاصی نداشته است .
پیوست ها
پیوست الف :آمار کارگاه ها و بیمه شدگان خاص در شعبه دو تامین اجتماعی قم

پیوست ب : اولویت های پژوهشی سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۳
پیوست پ: پرسشنامه تحقیق
به نام خدا
کارفرمایان گرامی و کارمندان محترم سازمان تامین اجتماعی با عرض سلام
پرسشنامه ای که پیش رو دارید ، به منظور تاثیر کاربرد تکنولوژ‍ی اطلاعات بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی در راستای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش بیمه اینجانب قادر محمدی ، با عنوان (تاثیر کاربرد تکنولوژ‍ی اطلاعات بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی در شعبه دو قم )می باشد .اطمینان دارم نظرات جنابعالی ، اینجانب را در این پژوهش کمک شایانی خواهد کرد لذا از اینکه وقت گرانمایه خود را در اختیار ما قرار می دهید سپاس گذاری می نمایم .
لازم به ذکر است از این اطلاعات صرفا جهت تحقیقات دانشگاهی استفاده خواهد شد و هیچ استفاده دیگری نخواهد شد.
روش تکمیل :
این پرسشنامه از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول شامل مشخصات هویتی بوده و بخش دوم شامل ۲۵ سوال در خصوص تحقیق مورد نظر می باشد که لطفا در قسمت گزینه های انتخابی تان علامت ضربدر قرار دهید .
لازم به ذکر است به سوالات اختصاصی نوع پاسخ دهنده توجه فرمایید اگر مربوط به شما نیست پاسخ ندهید .
بخش اول :

 

 

 

 

 

نوع پاسخ دهنده : کارفرما ………………….. یا کارمند سازمان تامین اجتماعی ……………………….
واحد انجام کار(کارمند ) : …………………………………… تعداد پرونده کارگاهی(کارمند ) :………………………………………………
جنسیت : …………………… وضعیت تاهل : ………………………………. تعداد کارگاه(کارفرما) :…………………………………………………..
سن : ……………………………… تحصیلات : ……………………………………………..رشته تحصیلی : ……………………………………………………
تعداد نیروی شاغل در کارگاه(کارفرما ) : ………………..نوع کارگاه (دولتی –خصوصی-پیمان )(کارفرما ): …………………………………………….

 

بخش دوم :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*