سامانه پژوهشی – حقوق جنسی زوجین از دیدگاه فریقین- قسمت ۱۵

قرآن صحبت از آفرینش انسان از یک نفس واحده کرده است و اینکه زوجها پوشش و مایه آرامش برای یکدیگر هستند؛ و میل جنسی نسبت به زنان را صفتی برای مومنین و مثالی از شیفتگی به لذت‌های دنیا ذکر می‌کند. خانواده محیطی امن برای آسایش و آرامش زوجین است. ارضای نیازهای روحی و عاطفی زوجین و زایندگی و پرورش نسل آدمی، دو کارکرد مهم نهاد خانوده می باشد، هر یک از این دو کارکرد، در گرو رعایت حقوق زوجین مخصوصا حقوق جنسی می باشد. بی تردید زن و شوهر که آمیزش جنسی آگاهانه دارند، غالباً از زندگی خود رضایت دارند، زیرا رضایتمندی زن و شوهر در آمیزش جنسی عامل افزایش ارتباط عاطفی ، محبت ، رأفت و موجب کاهش تنشها و سوء رفتارها و وسیله ای برای افزایش تمرکز حواس و اعتماد به نفس است. از این رو بر زوجین لازم است که با حقوق متقابل یکدیگر مخصوصاً حقوق جنسی، آشنا باشند.
آنچه که در این پایان نامه به آن پرداخته شد مهمترین حقوق جنسی زوجین از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنَت بود. فقهای امامیه و عامه اتفاق نظر دارند که برای هر یک از زوجین حقوقی وضع شده که طرفین موظف به رعایت آن هستند. مهمترین حقوقی که برای زوج اثبات شد ، حق تمکین، حق استمتاع، حق مباشرت،حق مضاجعت ، حق فسخ نکاح و حق عزل بود. همچنین مهمترین حقوقی که برای زوجه اثبات شد، حق مواقعه، حق همخوابی، حق قَسم، حق حبس و حق فسخ نکاح در موارد خاص بود.
وجود رابطه جنسی یکی از حقوق متقابل زوجین‏ است. همانطور که زن می‏بایست نسبت به انجام این رابطه‏ تمکین نماید، مرد نیز نمی‏تواند از این‏ رابطه سرباز زند و بنابر نظر فریقین اگر مرد عذری نداشته باشد در هر چهار ماه یک مرتبه واجب است که با همسرش مجامعت کند. همچنین در صورتی که عدم وجود رابطه موجب حرج و دشواری یا به گناه افتادن همسر باشد، می‏بایست در کمتر از این مدت‏ نیز روابط زناشویی را برقرار نماید و به نیازها همسر توجه نموده و به فکر ارضای وی نیز باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

فهرست منابع

قرآن کریم، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی.
نهج البلاغه.
ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، قم – ایران، اول، ه‍ ق
ابن ادریس شافعی، محمد بن ادریس، مسند الشافعی ، دارالکتب العلمیه، بیروت ، بی تا
ابن إدریس الشافعی، محمد، الأم ، دار المعرفه، بیروت، الطبعه الثانیه، ۱۳۹۳ه
ابن الأثیر الجزری، مبارک بن محمد، جامع الأصول فی أحادیث الرسول ، تحقیق: ایمن صالح شعبان، دار الکتب العلمیه،بیروت، الطبعه الأولى،۱۴۱۸ ه ق
ابن الجوزی، أبو الفرج ، کشف المشکل من حدیث الصحیحین المحقق:علی حسین البواب، دار الوطن، الریاض
ابن بابویه، محمد بن على ، علل الشرائع، ترجمه،مسترحمى، هدایت الله‏،کتاب فروشى مصطفوى،تهران‏ ،ششم،‏۱۳۶۶ ش‏
ابن بابویه، محمد بن على‏، الأمالی( للصدوق) ، اعلمى‏، بیروت‏، ۱۴۰۰ ق / ۱۳۶۲ ش‏
ابن براج، قاضى، عبد العزیز، المهذب (لابن البراج)، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم ، اول، ۱۴۰۶ ه‍ ق
ابن تیمیه ، تقی الدین أبو العباس أحمد بن عبدالحلیم، الاختیارات الفقهیه ، المحقق: علی بن محمد بن عباس البعلى الدمشقی، دار المعرفه، بیروت،۱۳۹۷هـ/۱۹۷۸م
ابن تیمیه، تقی الدین أبو العباس ، الفتاوى الکبرى لابن تیمیه، دار الکتب العلمیه، الطبعه الأولى، ۱۴۰۸هـ – ۱۹۸۷م
ابن تیمیه، عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر(أبو البرکات)، المحرر فی الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مکتبه المعارف، الریاض، الطبعه الثانیه،۱۴۰۴ه -۱۹۸۴م
ابن جزی الغرناطی، محمد بن أحمد، القوانین الفقهیه ، تحقیق: عبدالکریم الفضیلی، المکتبه العصریه،بیروت،۱۴۲۳ه ق
ابن حبان، أبی حاتم محمد بن حبان ،صحیح ابن حبان ، دار المعرفۀ، بیروت، الطبعۀ الاولی۱۴۲۵ه ق
ابن حبیب الماوردی البصری، علی بن محمد، الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الإمام الشافعی تحقیق : الشیخ علی محمد معوض – الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الکتب العلمیه، بیروت،، الطبعه الأولى،۱۴۱۹ هـ -۱۹۹۹ م
ابن حجرعسقلانی، أحمد بن علی، فتح الباری شرح صحیح البخاری ، تحقیق: محب الدین الخطیب، دار المعرفه، بیروت
ابن حزم، علی بن أحمد بن سعید ، المحلى ، تحقیق : لجنه إحیاء التراث العربی، دار الآفاق الجدیده، بیرو
ابن حسام الدین الهندی، علاء الدین علی المتقی، کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال ، تحقیق: محمود عمر الدمیاطی، دار الکتب العلمیه،بیروت، الطبعهالأولى۱۴۱۹هـ-۱۹۹۸م
ابن سالم الحجاوی المقدسی، موسى بن أحمد، الإقناع فی فقه الإمام أحمد بن حنبل ، دارالمعرفه ، بیروت، بی تا
ابن عبد الکافی السبکی، تاج الدین بن علی، طبقات الشافعیه الکبرى ، تحقیق : د. محمود محمد الطناحی د.عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعه والنشر والتوزیع، الطبعه : ط۲،۱۴۱۳هـ
ابن عبدالبر، أبو عمریوسف بن عبدالله، الکافی فی فقه أهل المدینه، دار الکتب العلمیه،بیروت،الطبعه الأولى،۱۴۰۷ ق
ابن قدامه، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد، الشرح الکبیر على متن المقنع ، دارالکتاب العربی للنشروالتوزیع، بی جا
ابن قدامه، عبد الله بن أحمد ، الکافی فی فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل ، المکتب الاسلامی، بیروت، بی تا
ابن قدامه، عبد الله بن أحمد ، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی، دار الفکر، بیروت، الطبعهالأولى،۱۴۰۵ق
ابن قدامه، عبدالله بن احمد ، عمده الفقه ، تحقیق:عبد الله سفرالعبدلی- دغیلیب العتیبی، مکتبه الطرفین ، الطائف
ابن قیم الجوزیه، محمد بن أبی بکر أیوب الزرعی، زاد المعاد فی هدی خیر العباد ، تحقیق: شعیب الأرناؤوط – عبد القادر الأرناؤوط، مؤسسه الرساله – مکتبه المنار الإسلامیه – بیروت – الکویت، الطبعهالرابعه عشر،۱۴۰۷ ه- ۱۹۸۶م
ابن کثیر، اسماعیل بن عمرو، تفسیر القرآن العظیم، دار الکتب العلمیه، منشورات محمدعلى بیضون، بیروت‏، اول ۱۴۱۹ ق‏
ابن ماجه، أبوعبدالله محمدبن یزید، سنن ابن ماجه ، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، داراحیاء التراث العربی،بیروت،۱۳۹۵ ه ق
ابن منظور، جمال الدین، محمد بن مکرم، لسان العرب، دار الفکر للطباعه و النشر ، دار صادر، بیروت ، سوم، ۱۴۱۴ ه‍ ق
ابن نجیم الحنفی، زین الدین، البحر الرائق شرح کنز الدقائق ، دار المعرفه، بیروت
ابن یوسف الشیرازی، إبراهیم بن علی بن یوسف، المهذب فی فقه الإمام الشافعی ، دار الفکر، بیروت
أبوداود السجستانی، سلیمان بن الأشعث، سنن أبی داود ، تحقیق: محمد محیی الدین عبد الحمید، المکتبه العصریه، صیدا – بیروت
ابوزهره، محمد، الاحوال الشخصیه ، دارالفکر عربی، قاهره، ۲۰۰۵ م
أبی یعلى ، أحمد بن علی ، مسند أبی یعلى، تحقیق: حسین سلیم أسد ، دار المأمون للتراث – دمشق ،الطبعه الأولى ، ۱۴۰۴ه ق
احسان بخش، صادق، نقش دین در خانواده ، رشت، انتشارات جاوید ، چاپ دوم، ١٣٧۴ ه ش