بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛ شیراز۱۳۹۳- قسمت ۸- قسمت 2

آوریل 8, 2021 مدیر سایت 0

در محاسبه تفاوت علائم بدنی، میزان برآورد F لوین که به منظور بررسی برابری واریانس­های دو گروه مورد استفاده قرار گرفته است، برابر با ۸۲/۰ […]

ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران- قسمت ۱۱

آوریل 8, 2021 مدیر سایت 0

۳-۵-۲٫ پرسشنامه رضایت شغلیپرسشنامه رضایت شغلی کارکنان توسط مینه سوتا (۲۰۰۹)، برای سنجش مولفه‌های رضایت شغلی کارکنان طراحی گشته است. این پرسشنامه در ۶ بعد […]